Site icon GEO Polityka

Rada proponuje, aby nie karać dezerterów: wymieniono ważny warunek

Twitter LinkedIn

W Radzie Najwyższej zarejestrowano projekt ustawy mający na celu poprawę odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko ustalonemu trybowi wykonywania lub wykonywania obowiązków wojskowych służba w czasie stanu wojennego.

Taką informację podała karta projektu ustawy nr 11322, podaje URA-Inform.  

Świadczą o tym karty projektu ustawy nr 11322. Jej autorzy proponują ustalenie, że osoba, która w stanie wojennym po raz pierwszy popełniła przestępstwo z art. 407 („Opuszczenie jednostki wojskowej lub miejsca służby”), 408 („Dezercja”), może być zwolniona z odpowiedzialności karnej.

W tym celu konieczne jest, aby wojskowy przed zakończeniem postępowania przygotowawczego dobrowolnie oświadczył śledczemu lub prokuratorowi zamiar powrotu do jednostki wojskowej lub miejsca usługę, aby kontynuować.

Mechanizm zwolnienia personelu wojskowego z odpowiedzialności karnej jest możliwy jedynie w przypadku wyrażenia przez dowódcę (dowódcę) jednostki (instytucji) pisemnej zgody na kontynuowanie służby wojskowej przez ten personel wojskowy.

Autorzy projektu ustawy zauważyli : według danych statystycznych tylko w styczniu. Według stanu na kwiecień 2024 r. zarejestrowano 10 584 postępowań karnych z art. 407 i 7 306 postępowań z art. 408. Łącznie dziś organy postępowania przygotowawczego prowadzą prawie 19 tys. postępowań karnych za popełnienie przestępstwa wojskowego. przestępstwa.

Jednocześnie w obowiązującym ustawodawstwie karnym nie ma podstaw prawnych do możliwości zwolnienia personelu wojskowego Sił Zbrojnych Ukrainy od odpowiedzialności karnej w okresie stanu wojennego, który po raz pierwszy popełnia przestępstwo przestępstwo z art. 407, 408 Kodeksu karnego Ukrainy i pod warunkiem szczerego skruchy i chęci powrotu do służby wojskowej.

Przypominamy, że już wcześniej informowaliśmy, czy można odmówić mobilizacji ze względów religijnych: prawnik udzielił wyjaśnień.

Źródło informacji

Exit mobile version