Site icon GEO Polityka

Wzrost dochodów budżetu państwa wynika z czynników pozaekonomicznych – Izba Obrachunkowa

Plan dochodów funduszu ogólnego budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2024 r. został przekroczony o 85,8 mld hrywien (22,4%). Było to możliwe dzięki pomocy partnerów międzynarodowych, jednak liczba ta stopniowo maleje. O tym oświadczyła szefowa Izby Obrachunkowej Olga Pishchanskaya.

► Subskrybuj kanał Telegramu „Ministerstwo Finansów”: główne wiadomości finansowe< /i>

Dzięki którym wzrosły dochody

Chociaż dochody budżetu państwa w I kwartale br. Rok 2024 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł o 116,2 mld UAH (22,1%) i wyniósł 642,1 mld UAH, przy czym większość tego wzrostu wynika z czynników pozaekonomicznych.

Mówimy o tym o czynnikach takich jak podwyżka stawki podatku od zysków banków, zaliczki na poczet dywidendy na udział państwa oraz wzrost dochodów własnych instytucji budżetowych.

O czynnikach ekonomicznych, które wpłynęły na wzrost dochody – wzrost importu podlegającego opodatkowaniu i zysków dochodowych przedsiębiorstw, dewaluacja hrywny, wzrost realnego PKB, wzrost płac i inflacji.

W pierwszym kwartale 2024 r. od społeczności międzynarodowej otrzymano pożyczek zewnętrznych i dotacji na łączną kwotę 402,3 mld UAH, czyli o 5,1 mld UAH mniej niż planowano.

Jednocześnie zasoby wewnętrzne Ukrainy podwoiły się w stosunku do zewnętrznych i wyniosły 811,7 mld UAH.

W szczególności zadłużenie na rynku krajowym przekroczyło plan o 11%, w szczególności w związku z przejęciem przez banki obligacji wojennych.

minfin.com.ua

Exit mobile version