Site icon GEO Polityka

Chiny i Brazylia zaproponowały swój „plan pokojowy”, aby zakończyć wojnę na Ukrainie: na czym polega?

Twitter LinkedIn

Chiny pokazały tzw. plan pokojowy, który został opracowany wspólnie z Brazylią.

Ta informacja została Poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin, podaje URA-Inform.  

Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że szef departamentu Wang Yi spotkał się z głównym doradcą ds. zagranicznych prezydenta Brazylii Celso Amorimem. Należy zauważyć, że strony „uzgodniły” dokument zawierający 6 punktów „rozwiązania kryzysu ukraińskiego”.

W szczególności pierwszy punkt planu jest taki, że Chiny i Brazylia proponują stronom konfliktu przestrzeganie trzech zasad deeskalacji konfliktu sytuacji, a mianowicie: zakazu rozszerzania pola walki, żadnej eskalacji działań wojennych i żadnych prowokacji ze strony którejkolwiek ze stron.

Następnie Ukraina i Federacja Rosyjska, zdaniem Chińczyków, powinny wznowić bezpośredni dialog w sprawie zakończenia „kryzysu”. Strony muszą zrobić wszystko, aby załagodzić sytuację i osiągnąć kompleksowe zawieszenie broni. W takim przypadku powinna odbyć się konferencja pokojowa z udziałem zarówno Ukrainy, jak i Rosji.

< p>„Konieczne są wysiłki, aby zwiększyć pomoc humanitarną dla odpowiednich regionów i zapobiec kryzysowi humanitarnemu na szerszą skalę”, stwierdza plan chiński i brazylijski.

Uważają również, że należy unikać ataków na ludność cywilną i obiekty. Jednocześnie strony muszą dokonać wymiany jeńców wojennych i przeciwdziałać atakom na elektrownie jądrowe i inne obiekty nuklearne.

‚Należy przeciwstawić się użyciu broni masowego rażenia, zwłaszcza broni nuklearnej, chemicznej i biologicznej. Należy podjąć wszelkie możliwe wysiłki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się broni jądrowej i zapobiec kryzysowi nuklearnemu”, „ określone w „planie pokojowym”.

Na koniec planiści planu podkreślają potrzebę zapobiegania podziałowi świata na izolowane grupy polityczne lub gospodarcze oraz utrzymania stabilności globalne łańcuchy dostaw.

Warto zauważyć, że w opublikowanym planie nie mówimy o wycofaniu wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy. W rzeczywistości proponują zamrożenie wojny.

Przypomnijmy, że wcześniej informowano, że Putin zgodzi się na zamrożenie wojny – Reuters powiedział, jakie warunki zostaną zaoferowane Ukrainie.

< br>

Źródło informacji

Exit mobile version