Site icon GEO Polityka

Zasady się zmieniają. Przewodnik po nowej ustawie o mobilizacji na Ukrainie

Nowa ustawa o mobilizacji na Ukrainie w związku ze wzrostem biurokracji dzisiaj, 18 maja 20 24 roku . Jest to norma dotycząca wyglądu wojskowego, rekrutacji, dostępności umiejętności i wielu innych.

RBC-Ukraina przygotowała przewodnik po nowych zasadach.

Zmist

< ul>

 • Kto może aktualizować dane, jeśli na to zasłużysz
 • Kto doręcza wezwanie i matka z pokwitowaniem wojskowym
 • Linia i zbroja: kto nie jest zmobilizowany< /li>
 • Co to są oddzielne dodatki i dla kogo jeszcze w VLK
 • W przypadku niektórych chorób nie będą mobilizować do wojska
 • Żadnych więcej kar. Jak karać złodziei
 • Jakie zmiany w płatnościach dla personelu wojskowego
 • Trwa sprawdzanie obsługi linii. Co je zastąpi
 • Kto może aktualizować dane, jeśli może na to zapracować

  Ukraińcy w wieku od 18 do 60 lat mają obowiązek aktualizować dane w centrach akwizycji terytorialnej? Zokrema, podaj swój aktualny numer telefonu, e-mail i adres zamieszkania.

  Musisz zarobić pieniądze w ciągu najbliższych 60 dni. Termin realizacji – do godziny 16 włącznie. W przeciwnym razie za naruszenie zasad służby wojskowej grozi kara administracyjna – grzywna w wysokości 17 000 hrywien.

  Szczegóły możesz sprawdzić, składając specjalną wizytę pracownikom TCC i Centrum Przydziału Administracyjnego oraz poprzez dodatek mobilny do konta elektronicznego. Zostanie uruchomiony 18 maja, rejestracja jest dobrowolna. Nie będzie wezwania z e-urzędu.

  Zdjęcie: przewodnik po ustawie o mobilizacji (infografiki z RBC-Ukraina)

  Ustawa dotyczy poborowych, poborowych i rezerwistów. A także dla kobiet medycznych, które stoją w mundurze wojskowym.

  Ponadto dla uściślenia danych mogą pojawić się przymiotniki pomiędzy dodatkami i nieprzylegającymi przed służbą. Nie ma potrzeby aktualizowania informacji w przypadku osób, które wycofały się z ewidencji wojskowej (na potwierdzeniu wojskowym pojawi się ikona) oraz tych, które złożyły dane po opublikowaniu ustawy w 17 kwartale.

  < p>Gdy tylko Ukraińcy znajdą się za kordonem, jeśli nie zaktualizują swoich danych, należy ich odciąć od przydzielania służb konsularnych. Pieniądze możesz zarabiać zdalnie poprzez swój e-biuro lub kontaktując się z TCC telefonicznie/e-mailem.

  Osoba doręczająca wezwanie otrzymuje pokwitowanie wojskowe.

  Wezwania, tak jak poprzednio, wydawane są przez przedstawicieli TCC, samorząd terytorialny iv samorząd terytorialny, struktura organów państwowych, przedsiębiorstw, hipoteki początkowe i OSBB.

  Raport z materiału „Nie tylko TSK. Kto może doręczać wezwania do sądu i zmieniać nowe prawo na tłum ilizatsiyu”.< /p>

  Policja nie doręcza wezwań, w przeciwnym razie musi działać w celu zapewnienia porządku. Aby wyprzedzić możliwe sytuacje konfliktowe. Policja w dalszym ciągu poszukuje potencjalnych przestępców i dostarcza ich na komisariat.

  Prawo nie reguluje, gdzie można doręczyć wezwanie. Tak naprawdę można Cię spotkać na ulicy, w pracy, poza miejscem zamieszkania, w dużych miastach, na punktach kontrolnych itp.

  Przedstawiciele PCK, policji i straży granicznej odebrali prawo do zmuszania osób w wieku 18–60 lat do przedstawiania dokumentu wojskowo-regionalnego (rejestru, pokwitowania wojskowego lub terminowego potwierdzenia). Dostępność dla podwładnych w celu dostarczenia porządku obrad w celu wyjaśnienia danych. W związku z tym wszyscy poborowi zobowiązani są do posiadania przy sobie dokumentów wojskowych.

  Tak jak poprzednio, stawienie się przed TCC można pominąć tylko z ważnych powodów: choroby, śmierci bliskiej osoby, klęski żywiołowej lub ostrzału. W ciągu 3 dni będziesz musiał zgłosić okoliczności niestawienia się, a po 10 dniach będziesz musiał zgłosić to pod numer telefonu.

  Dodatek i zbroja: kto nie jest zmobilizowany

  Zgodnie z prawem w ramach mobilizacji choroby wojskowe są eliminowane od 25 do 60 osób. Nie martw się o kobiety-lekarki, mogą jeszcze lepiej służyć do naleśników.

  Wskazana jest także zmiana kategorii, która może kwalifikować się do podlinii. Przejdźmy, Zokrema, do zastrzeżeń. Na przykład sędziowie, urzędnicy administracji wojskowej i urzędnicy kategorii „A”. A także urzędnicy kategorii „B” i „C”, pracownicy przedsiębiorstw krytycznych lub rezerwatów – nie więcej niż 50% liczby poborowych. W niektórych przypadkach może wystąpić wina.

  Zdjęcie: przewodnik po ustawie mobilizacyjnej (infografiki: RBC-Ukraine)

  I prawo do miejsca w obozach zdrowotnych i rodzinnych. Mobilizacja nie obejmuje osób niepełnosprawnych, przejściowo chorych (na okres 6-12 miesięcy), ojców rodzin wielodzietnych, ojców w tym samym wieku, ojców dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia, ojców wielodzietnych do 18 roku życia są zajęci opieką nad chorym dzieckiem, oddziałem, bliskimi.

  Opiekunowie osób niepełnosprawnych, przyjaciele osób niepełnosprawnych i grup, jedno z dzieci ojca poniżej 18 roku życia, drugie zaś już odbywa służbę , a także ci, których bliscy zginęli lub popadli w zapomnienie w czasie udziału w działaniach wojennych lub pośmiertnie pozbawili tytułu Bohatera Ukrainy – mogą nadal mieć prawo do awansu.

  Zwolnienia z pełnej służby i zwolnionych z rezerw nie można już mobilizować dobrowolnie.

  Zmień zamieszanie uczniów. Tak jak poprzednio, istnieje możliwość mobilizacji studentów studiów niestacjonarnych, obecnie jednak prawo do awansu zostało odebrane kandydatom na kolejny stopień. Dla tych, którzy np. zaczynają z tytułem licencjata na tej samej specjalności, może być między nimi taka różnica, że ​​linia zakończy się wraz z końcem początkowego losu.

  Więcej szczegółów o tym w materiale „Mobilizacja” Jestem na Ukrainie i zbieram się przed armią studentów stojących za nową ustawą.”

  Dodatek przyznawany jest naukowcom, absolwentom szkół wyższych i nauczycielom szkolnym w wysokości nie niższej niż 0,75. A także dla doktorantów, stażystów i słuchaczy studiów podyplomowych, zarówno pracowników państwowych, jak i pracowników kontraktowych.

  Co zamienia się z przymiotnikami, a kto jeszcze w VLK

  Od 4 lat status „zamieniony na przysłówki” jest ograniczony. A ci, którzy wcześniej posiadali taki status, mają obowiązek przejść drugie badania lekarskie do końca 2025 roku.

  Po zapadnięciu na tak poważną chorobę dowiesz się:

  Fragmenty otoczone dodatkowymi danymi mogą być aktualizowane przez 60 dni, są można natychmiast przesłać do VLK.

  Znaczące jest to, że nowa komisja nie ma już rzek, gdyż badanie miodu odbyło się pod rzeką, przez którą trzeba ponownie przepłynąć. Jednak nie samodzielnie, ale bezpośrednio pod TCC. Jeśli od dłuższego czasu nie otrzymujesz powiadomień, zalecamy skontaktowanie się pod numerem telefonu w celu uzyskania wskazówek.

  Zdjęcie: w otoczeniu danych może przejść komisję i zyskać nowy status (Vitaliy Nosach/RBC-Ukraina)

  Jeszcze ważniejsza jest mobilizacja osób niepełnosprawnych. Jeżeli u wszystkich osób w wieku 25-55 lat zdiagnozowano choroby wojskowe, przydzielonych do grupy 2 lub 3 po inwazji na dużą skalę w dniu 24 lutego 2022 r., konieczne jest zdanie komisji wojskowo-lekarskiej i potwierdzenie diagnozy oz .

  Pozostała zasada nie dotyczy osób, które utraciły jeden z młodych narządów lub utraciły inwalidztwo na początku godziny końca Ukrainy.

  W przypadku jakichkolwiek chorób, nie można mobilizować do wojska

  18 maja wchodzi w życie zarządzenie Ministra Obrony Narodowej dotyczące wprowadzenia zmian przed pracami komisji wojskowo-lekarskich. Oznacza to także przeminięcie choroby, za której obecność nadawany jest status „niezwiązanego z wykluczeniem ze służby wojskowej”. І prowadzą do znacznego upośledzenia funkcji.

  Choroby zakaźne i pasożytnicze: infekcje jelitowe, bakteryjne choroby odzwierzęce, krętki, papuzica, riketsjozy, choroby wirusowe Centralnego układu nerwowego, robaki, choroba koronawirusowa, aktywna gruźlica, przewlekłe formy zapalenia wątroby B, C, D, postępująca IL w stadium klinicznym IV.

  Opuchlizna: złośliwe nowe wytwory wszystkich lokalizacji na obecność przerzutów (niemożliwe wycięcie chirurgiczne), tkanek limfatycznych, krwiotwórczych i zarodnikowych, inne nowe twory, a także nowe łagodne ulepszenia.

  Choroby krwi i układu krwiotwórczego narządowe: anemia, zaburzenia ukrwienia krtani, plamica, stany krwotoczne, inne szybko postępujące choroby.

  Choroby układu hormonalnego: wszystkie choroby tarczycy, wszystkie rodzaje cukrzycy tarczycy, otyłość, zaburzenia metabolizmu mowy.

  Zaburzenia psychiczne i zachowania: otępienie, zaburzenia osobowości, narkomania, schizofrenia, PTSD, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, adaptacyjne, somatyczne i inne zaburzenia nerwicowe, neurastenia, zmęczenie rozumova.

  Choroby układu nerwowego: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych , zapalenie mózgu, padaczka, zapalenie rdzenia kręgowego, porażenie mózgowe, zespoły paraliżowe, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, wodogłowie.

  Choroby oczu: choroby oka, oczodoły, spojówki, choroby twardówki, rogówki, tęczówki, wszelkiego rodzaju zaćma, jaskra, widzenie i pęknięcie siatkówki, ślepota jednego oka, krótkowzroczność lub dalekowzroczność powyżej 12,0 dioptrii i tak dalej .

  Choroby ucha: przewlekłe zapalenie ucha środkowego, głuchota, głuchota, zespół Meniere'a.

  Wskazane są również choroby układu krążenia, narządów oddechowych, trawienie, skóra, mięśnie torbielowate i sechostatyczne układowe, wady wrodzone i urazy. Ministerstwo Obrony zarządziło nową rundę diagnoz.

  Nie mniejsze kary. Jak karać oszustów

  Kary dla oszustów będą czasami wyższe. Zniszczenie regulaminu oddziału wojskowego, gdyż art. 210 KUPAP, grzywna 17 000 hrywien i 25 500 hrywien (powtórka). Takie podejście jest brane pod uwagę, ponieważ dana osoba nie jest na służbie lub nie zaktualizowała danych.

  Od tego artykułu rozpoczęło się niszczenie ustawy o mobilizacji. 210-1 KUPAP, grzywna w wysokości od 17 000 do 25 500 hrywien. Np. za nie złożenie wezwania lub niestawienie się przed UOKiK. Co więcej, kary nakładane są obecnie zaocznie.

  Zdjęcie: Niech uczeni zaczną odkrywać nowe wpisy (Getty Obrazy)

  Piwo to nie wszystko. Nowa ustawa o mobilizacji stanowi, że jeśli funkcjonariusze wojskowi nie stawią się na wezwanie, wydział policji zostaje wysłany do policji w celu udzielenia odpowiedzi i doręczenia. A jeśli policja nie może nic zrobić, wysyła pismo z zalecaną kartką.

  Ponieważ poczta nie była w stanie dostarczyć adresatowi arkusza do podpisu ani wina, uznając je za doręczone, w ciągu 10 dni TCC wystąpi do sądu z planami zawieszenia ważności praw wodnych. Pozostała część decyzji należy do sądu.

  Jednak tak jak poprzednio, za odmowę „porządku walki” i stawienie się na miejsce zbiórki po komisji lekarskiej grozi odpowiedzialność karna. TCC przekazuje materiały organom śledczym, w imieniu których sąd może pozywać do czasu wydania testamentu z terminem od 3 do 5 ofiar śmiertelnych.

  Jakie zmiany w płatnościach dla personelu wojskowego

  Ukraińskie wojsko otrzymuje grosz zabezpieczenia, czyli nie mniej niż 20 130 hrywien. Będziesz ubezpieczony pensją, dodatkami za powołanie, stażem pracy i szczególnymi cechami służby.

  Dodatkowe 30 tysięcy hrywien zostanie wypłacone za obowiązki bojowe nie na pierwszej linii. 50 000 hrywien – na pola bitew w magazynach organów administracji wojskowej pierwszego szczebla obrony i ofensywy. 100 000 hrywien – za skrajny los działań wojennych.

  Tym, którzy walczą „na poziomie zerowym”, wypłacana jest dodatkowa dopłata w wysokości 70 tys. hrywien. Ale niecałe 30 dni toczenia wojen. W ten sposób bojownicy na pierwszej linii frontu przez 30 dni „na zero” mogą wypłacić co najmniej 190 000 hrywien.

  „Pakiet motywacyjny” został przeniesiony. Zokrema, rekompensata w wysokości 50% pierwszej spłaty kredytu hipotecznego i płatność 100 000 hrywien po pierwszej i drugiej usłudze. Ponadto w ciągu trzech miesięcy od zakończenia pierwszego kontraktu wydano zaświadczenie o zakupie samochodu na kwotę 150 tysięcy hrywien.

  Za sprzęt niskiej jakości i trofeum miasto winne zostało zainstalowanych w wysokości od 11 500 do 870 000 hrywien.

  Usługa string jest rozproszona. Zamiast tego po wojnie Ukraińcy nie będą już powołani do służby wojskowej. Zamiast tego zapewnione zostanie podstawowe szkolenie wojskowe. Rozpoczyna się ono 1 czerwca 2025 roku dla wszystkich osób, bez względu na formę sprawowanej władzy.

  Osoby w wieku 18-25 lat mogą przejść szkolenie podstawowe, do 24 lat mogą przepracować okres służby . Dziewczęta również mogą przejść szkolenie, lub nawet tylko na jeden dzień.

  W okresie wojny szkolenie podstawowe trwa trzy miesiące. Jeden miesiąc – profesjonalny, dwa – profesjonalny. W czasie pokoju staż wojskowy wydłuża się do pięciu miesięcy.

  Osoby, które nie kwalifikują się do służby (po przywróceniu do pracy Wojskowej Komisji Lekarskiej), a także te, które przeszły już przeszkolenie wojskowe, przechodzą na emeryturę ze podstawowego ї. Program obejmuje studia teoretyczne z dyscyplin zaawansowanych oraz część praktyczną. Resztę pożyczki pokryje co najmniej 70% z linii frontu.

  Przeczytaj warunki i ważne informacje na temat wojny między Rosją a Ukrainą na kanale RBC-Ukraina w Telegramie.

  Exit mobile version