Site icon GEO Polityka

Jeśli nie masz przy sobie dowodu wojskowego: jakie mogą być konsekwencje od 18 maja

Twitter LinkedIn

Jeśli nie masz przy sobie dowodu wojskowego: zgodnie z nowym prawem mobilizacyjnym od 18 maja mężczyźni muszą mieć przy sobie dowód wojskowy lub tymczasowy dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za służbę wojskową.

Taką informację przekazał Tsn, podaje URA-Inform.  

Prawnik Roman Simutin powiedział, jaka kara czeka mężczyzn, którzy nie posiadają legitymacji wojskowej. Zaznaczył, że pracownicy TCC, policja czy straż graniczna mogą żądać wojskowych dokumentów rejestracyjnych. W przypadku ich nieobecności mężczyzna może otrzymać wezwanie.

„Odpowiedzialność za brak wojskowego dokumentu rejestracyjnego. Pierwsza sytuacja jest taka, że ​​zgodnie z częścią 6 art. 22 ustawy o przygotowaniu mobilizacyjnym i mobilizacji nakłada się na wszystkich obywateli Ukrainy płci męskiej w wieku od 18 do 60 lat obowiązek posiadania przy sobie wojskowego dokumentu rejestracyjnego i okazywania go na żądanie upoważnionego przedstawiciela TCC lub funkcjonariusza policji” — wyjaśnił prawnik.

Stwierdził, że brak wojskowego dokumentu rejestracyjnego lub odmowa jego okazania stanowi oczywiste nieprzestrzeganie przepisów części 6 art. 22 odpowiedniej ustawy. Może to prowadzić do odpowiedzialności administracyjnej zgodnie z częścią 2 art. 210-1 Kodeksu wykroczeń administracyjnych, w odniesieniu do naruszeń w dziedzinie obronności, gotowości mobilizacji i mobilizacji w tym okresie. W rezultacie może zostać nałożona kara grzywny w wysokości od 17 000 do 25 500 hrywien.

Jeśli jednak funkcjonariusz policji uzna, że ​​mężczyzna zignorował wezwanie lub naruszył zasady rejestracji wojskowej, może go zatrzymać i zabrać do WTC.

„Jeżeli policjant odkryje, że obywatel był już wcześniej doręczany wezwaniu, ale nie stawił się w WTK lub stwierdzi kolejne naruszenie przepisów dotyczących służby wojskowej, będzie miał prawo zatrzymania i dostarczenia takiej osoby do TCC. Jeżeli kierownik podejmie wobec tej osoby decyzję o postawieniu jej na podstawie art. 210 lub 210-1 Kodeksu wykroczeń administracyjnych. Trzeba pamiętać – policjant może jedynie stwierdzić naruszenia, a decyzję o wydaniu postanowienia i nałożeniu kary pieniężnej podejmuje wyłącznie kierownik UKS zgodnie z wymogami części 2 art. 235 Kodeksu wykroczeń administracyjnych, ” dodał Simutin.

Przypominamy, że wcześniej informowaliśmy, że na Ukrainie nie będzie to już możliwe o uniknięcie doręczenia wezwania: nowa uchwała Rady Ministrów.

Źródło informacji

Exit mobile version