Site icon GEO Polityka

Analitycy: Korelacja Bitcoina z indeksem Nasdaq 100 osiągnęła swoją maksymalną wartość

Według analityków 90-dniowy współczynnik korelacji pomiędzy Bitcoinem a indeksem technologii Nasdaq 100 osiągnął poziom 0,46. To najwyższy wynik od końca lata 2023 r.

Eksperci uważają, że BTC jest obecnie postrzegany jako aktywo identyczne z akcjami spółek technologicznych.

Współzałożyciel firmy handlowej Arbelos Markets Joshua Lim zauważył, że po wejściu na giełdę Federalnej Rezerwy Federalnej USA System zaczął podnosić główną stopę procentową, a korelacja Bitcoina z indeksem Nasdaq 100 zaczęła rosnąć. 

Jego zdaniem wśród inwestorów rośnie zrozumienie, że kryptowaluta przestała być tylko środkiem płatniczym – to także rozwinięta technologia i użyteczny mechanizm przekazywania wartości . Lim zauważył, że Bitcoin jest coraz bardziej powiązany z innymi aktywami, takimi jak akcje technologiczne będące przedmiotem obrotu na giełdzie Nasdaq.

Dyrektor ds. produktu CCData Toby Winterflood ( Toby Winterflood uważa, że ​​powiązanie Bitcoina z rynkami klasycznymi osiągnęło wysoki poziom. Poddaje to w wątpliwość teorię, że Bitcoin może chronić inwestorów przed zawirowaniami na rynku. Według Winterflooda ruchy cen Bitcoina i innych aktywów cyfrowych będą zależeć od globalnych warunków gospodarczych oraz polityki pieniężnej USA i innych rządów.

Wcześniej dyrektor inwestycyjny Bitwise Matt Hougan powiedział, że w okresie od stycznia do marca fundusze emerytalne i hedgingowe, firmy ubezpieczeniowe i inni inwestorzy instytucjonalni zainwestowali miliardy dolarów w fundusze ETF Bitcoin.

Источник: bits.media

Exit mobile version