Site icon GEO Polityka

Ilu ukraińskich uchodźców jest gotowych wrócić do domu: dane z ankiety

Twitter LinkedIn

W dniach 20-26 kwietnia 2024 r. Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii przeprowadził badanie wśród ukraińskich uchodźców.

Taką informację przekazało badanie KIIS, podaje URA-Inform.  

Zgodnie z raportami przeprowadzono wywiady online z 801 respondentami. W badaniu wzięli udział dorośli obywatele w wieku 18 lat i starsi, którzy opuścili Ukrainę po 24 lutego 2022 r. i obecnie mieszkają w Niemczech, Polsce i Czechach.

Z badania wynika, że ​​66% ukraińskich uchodźców ankietowanych w wyżej wymienionych krajach jest w pewnym stopniu lub całkowicie zadowolonych z obecnych warunków życia w nowym kraju. 26% respondentów jest niezadowolonych ze swoich warunków życia.

Ponadto 7% respondentów twierdzi, że posiada już obywatelstwo innego kraju, a kolejne 12% złożyło dokumenty i czeka na decyzję. Nie złożyli wniosku i nie planują tego robić — 34% uchodźców. Jednak prawie połowa ankietowanych, bo 45%, choć nie ubiegała się o zmianę obywatelstwa, pragnie zostać obywatelami innego kraju.

Zapytano także, na jakich warunkach wrócą na Ukrainę. Najwięcej respondentów, bo 34%, stwierdziło, że wróciliby do ojczyzny, gdyby infrastruktura krytyczna funkcjonowała normalnie. Kolejne 34% ukraińskich uchodźców uważa bezpieczeństwo za główny warunek powrotu na Ukrainę.

26% respondentów stwierdziło, że najbardziej martwi ich kwestia mieszkaniowa, a kolejne 26% respondentów jako koniec pełnego wojna na dużą skalę jako warunek powrotu na Ukrainę. 16% osób martwi się o zatrudnienie, a 13% o warunki uczęszczania ich dzieci do przedszkoli i szkół.

Zauważa się, że 50% respondentów to osoby, które chętniej wrócą do pracy Ukraina.

„Biorąc jednak pod uwagę odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące dalszego zainteresowania Ukrainą, ocena ta jest raczej optymistycznym scenariuszem w obecnych warunkach” ‚ zauważają socjolodzy.

Przypomnijmy, że wcześniej informowano, czy ukraińscy uchodźcy wierzą w zwycięstwo nad Rosją: dane z ankiety.
< /p>
Źródło informacji

Exit mobile version