Site icon GEO Polityka

Większość Ukraińców jest przychylna podwyżce taryf za energię elektryczną – badanie

Większość (55%) ankietowanych Ukraińców popiera podwyżkę stawek za energię elektryczną w celu zapewnienia naprawy zniszczonej infrastruktury. Świadczą o tym dane z badania przeprowadzonego przez Grupę Socjologiczną „Rating”.

Przeczytaj< /i> strona “Ministerstwo Finansów” na Facebooku: główne aktualności finansowe

W szczególności zdaniem 45% respondentów, aby zapewnić naprawę, można podnieść taryfy za prąd pod uwagę swoją sytuację finansową i wielkość zużycia gospodarstw domowych.

Kolejne 10% jest przekonanych, że należy podnieść ceny energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców. 40% obywateli jest przekonanych, że nie ma potrzeby podwyższania taryf, nawet jeśli sytuacja z dostawami energii elektrycznej się pogorszy.

Jednocześnie 67% respondentów zgadza się z opinią, że w przypadku podwyżek ceł słabsze grupy ludności powinny otrzymać pomoc od państwa. Około jedna czwarta (26%) nie zgadza się z tym.

Ankieta

Ankieta została przeprowadzona w dniach 6-8 maja 2024 r. wśród obywateli w wieku od 18 lat we wszystkich obwodach Ukrainy, z wyjątkiem czasowo okupowanych terytoriów Krymu i Donbasu, a także terytoriów, na których w momencie przeprowadzania badania nie było ukraińskiej komunikacji mobilnej.

Wyniki są następujące ważona na podstawie aktualnych danych Państwowej Służby Statystycznej.

< p>Próba jest reprezentatywna pod względem wieku, płci i rodzaju osady. Łącznie przeprowadzono wywiady metodą CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing) z 1200 respondentami. Na podstawie losowego wyboru numerów telefonów komórkowych. Błąd reprezentatywności badania przy poziomie ufności 0,95: nie więcej niż 2,8%.

minfin.com.ua

Exit mobile version