Site icon GEO Polityka

Modlitwa o Bożą moc dla ochrony Ukrainy

Modlitwa o siłę Boga w obronie Ukrainy. Dzherelo: pinterest.com < /i>

Nikt nie jest pewien, jaki będzie rozwój sytuacji na Ukrainie. Jednak w tej sytuacji jest tylko jedna słuszna instrukcja dla chrześcijan – modlitwa o Bożą moc w ochronie Ukrainy – pisze WomanEL.

Teraz bardziej niż kiedykolwiek Ukraińcy muszą nieustannie się intensywnie modlić, aż z granic znikną nie tylko wojska, ale nawet pogłoski wojskowe.

Modlitwa wierzących działa w niesamowity sposób. Źródło: pinterest.com

Modlitwa o siłę Bożą w ochronie Ukrainy

Panie, Boże Wszechmogący, Królu wszystkich królów i Panie wszystkich panów, który powiedziałeś, że bez Twojej woli nawet włos nam nie spadnie. Wy, którzy wojnę prowadzicie aż po krańce ziemi, pustoszycie, płoniecie ogniem rydwanu!

Bądźcie hołdem dla narodu ukraińskiego siłą i siłą oraz górą kamieni i płot przed wrogiem i Rosjanami, którzy przybyli na nasz region. Niech Twoja chwała, Boże, będzie wielka wśród tych w górze i na całym świecie, abyś przyszedł do krainy ukraińskiego wyzwolenia z grobów oraz pokoju i dobrej woli.

Panie, rzeź niewinnych, ruina i spustoszenie tego miejsca, wsi i domów, biednej ludności Ukrainy. Ześlij strach na każdego, kto przekroczy nasze kordony, na naszą armię i nasz lud – siłę, chwałę Twojej wiary.

Uderz nas swoją mocą, bo przez Twoją moc będziemy osłabieni, a armia wróg upadnie. Chroń nas swoją mocą, abyśmy mogli pokonać zło przeciwko Ukrainie Twoją mocą i Twoją niebiańską mocą.

Wyślij naszym żołnierzom ochronę i pozwól naszym wrogom tarzać się w szumie wiatru i ich cieniu. I zesłali nam szwedzki świat i Twoją opiekę. Prosimy, aby wojna i pokój zostały sprowadzone na naszą ziemię w imię waszego Boga. Amen.

Przeczytaj tutaj także modlitwę w intencji wojny na Ukrainie.

Źródło informacji

Exit mobile version