Site icon GEO Polityka

Powszechna mobilizacja: TCC zaczęło już karać kobiety grzywnami

Twitter LinkedIn

Sąd Rejonowy Desnyansky w Kijowie uchylił decyzję TCC nakładającą grzywnę w wysokości 5100 hrywien na głównego specjalistę ds. kadr państwa Służba Statystyczna Ukrainy.

Taką informację podała Sud.ua, podaje URA-Inform.  

Sprawę rozpoznał sąd na podstawie roszczenia kobiety, która nie zgodziła się z nałożoną na nią grzywną w wysokości 5100 hrywien. W trakcie procesu ustalono, że:

W dniu 3 listopada 2023 r. TCC wydał zarządzenie zobowiązujące Państwową Służbę Statystyczną do zapewnienia obecności w dniu 9 listopada 2023 r. swoich pracowników odbywających służbę wojskową. Państwowa Służba Statystyczna zastosowała się do zarządzenia UKS i wydała zarządzenie, w którym zobowiązała pracownika odbywającego służbę wojskową do stawienia się w USC. Jednakże pracownik obowiązany do odbycia służby wojskowej nie stawił się w dniu 9 listopada 2023 r. w CCC.

14 listopada 2023 r. na stanowisko głównego specjalisty ds. kadrowych Państwowej Służby Statystycznej powołano kobietę. W dniu 20 listopada 2023 roku powierzono jej obowiązek prowadzenia ksiąg wojskowych.

Sąd uznał, że kobieta nie może ponosić odpowiedzialności za niestawienie się pracowniczki do TCC, gdyż w momencie powołania nie została jeszcze powołana na stanowisko, do którego obowiązków należy prowadzenie dokumentacji wojskowej.

Sąd zauważył także, że TCC nie uwzględnił dowodów przedstawionych przez kobietę, co potwierdziło, że nie mogła ona zapewnić obecność pracownika w TCC.

W tej sytuacji sąd postanowił unieważnić decyzję TCC o nałożeniu na kobietę grzywny. Decyzja ta ustanawia ważny precedens, który może mieć konsekwencje dla innych podobnych spraw. Pokazuje, że pracodawcy nie mogą ponosić odpowiedzialności za niestawienie się swoich pracowników w TCC, jeśli nie zostali odpowiednio powiadomieni o wezwaniu i nie mieli możliwości zapewnienia ich obecności.

Przypominamy, że tak Już wcześniej informowano, że nowa ustawa o mobilizacji: już 18 maja Ukraińcom zostanie odebrane prawo do apelacji w sądach.

Źródło informacji

Exit mobile version