Site icon GEO Polityka

Skąd wezmą pieniądze na zwiększenie płatności dla wojska: wyjaśniła Rada Najwyższa

Z pewnością znajdą się środki na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rada Najwyższa rozważa możliwość zwiększenia dopłat dla wojska do 170 tysięcy hrywien.

Członek Komisji Rady Najwyższej ds. Bezpieczeństwo Narodowe, Obrona i Wywiad Aleksander Fedienko wyjaśnił, skąd wojsko będzie brać pieniądze na wypłaty.

„Możemy mówić o takich zmianach, jak dodatki pieniężne. Teraz bojownicy na linii bojowej otrzymają nie 100, ale 170 tysięcy hrywien. Nie jestem Ministrem Gospodarki. Rozumiem, że mamy budżet i „niedoszacowany”. Ale każde przyjęcie takich norm jest uzgadniane z Ministerstwem Finansów. Myślę, że najprawdopodobniej będzie to godz kosztem innych wpłat” – powiedział.

Pamiętajcie, że 11 kwietnia, kiedy Rada Najwyższa przyjęła zaktualizowaną ustawę o mobilizacji, posłowie głosowali za innymi ważnymi decyzjami. W szczególności zobowiązali rząd do opracowania ustawy o demobilizacji wojska (odpowiednie normy usunięto z projektu o mobilizacji na wniosek Sztabu Generalnego), a także do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty miesięcznych wynagrodzeń żołnierzom wojsko na froncie w wysokości 70 tys. UAH.

Następnego dnia premier Denis Szmyhal poinformował: „Ustanowiliśmy dodatkową wypłatę w wysokości 70 tys. hrywien dla personelu wojskowego i policjantów pełniących misje bojowe na pierwszej linii.”

Ponieważ w połowie roku wprowadzono wynagrodzenie w wysokości 70 tys. UAH, nie znalazło się ono w ustawie budżetowej. Aby personel wojskowy mógł otrzymać te środki, rząd musi wprowadzić odpowiednie zmiany w preliminarzu.

tsn.ua

Exit mobile version