Site icon GEO Polityka

Rosja planuje wzmocnienie kontroli nad górnictwem

Rada Ekspertów przy Rządzie Federacji Rosyjskiej zaproponowała przeprowadzenie zdalnych kontroli liczników i porównanie wskazanych i faktyczne zużycie energii elektrycznej. Górnicy, którzy przekroczą wartości wskazane w rachunkach, będą karani karami finansowymi.

Przedstawiciele rady ekspertów zauważyli, że obecnie przedsiębiorstwa energetyczne mogą udowadniać nadużycia górników na drodze sądowej, ale zmuszone są do wydawania znacznych środków na postępowania sądowe. Dlatego proponuje się wprowadzenie na poziomie krajowym jednolitej zasady kar finansowych, co ułatwi walkę z górnikami nielegalnie przyłączającymi się do sieci elektroenergetycznych. Kary dla nich mogą sięgać kilku milionów rubli.

Z dokumentów rady ekspertów wynika, że ​​w niektórych obszarach następuje gwałtowny wzrost zużycia energii elektrycznej, m.in. spowodowany wzrostem liczby kopalń mocy produkcyjnych, co prowadzi do pojawienia się lokalnych niedoborów w obwodzie irkuckim, Buriacji i na terytorium Zabajkału. 

W ramach walki z nielegalnym wydobyciem rada ekspertów proponuje także wprowadzenie do Kodeksu wykroczeń administracyjnych odrębnej zasady przewidującej odpowiedzialność za korzystanie z energii elektrycznej do celów innych niż stosowana taryfa.

Wcześniej szef Rosyjskiego Stowarzyszenia Górnictwa Przemysłowego Siergiej Bezdełow ogłosił, że kraj pilnie potrzebuje przepisów regulujących wydobywanie kryptowalut. Pomoże to zwiększyć wydajność istniejących gospodarstw i przyczyni się do uzupełnienia budżetu państwa.

Источник: bits.media

Exit mobile version