Site icon GEO Polityka

Jak będzie przebiegać konfiskata pojazdów na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy: wyjaśnienia Ministerstwa Obrony

Twitter LinkedIn

Marszałek Ministerstwa Obrony Dmitrij Łazutkin wyjaśnił, jakie pojazdy będą mogły zostać odebrane na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy.

Taką informację przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej, podaje URA-Inform.  

Zauważył, że przejęcie pojazdu do mobilizacji możliwe jest tylko wówczas, gdy istnieje decyzja lokalnego organu administracji państwowej, która jest sformalizowana odpowiednim zarządzeniem.

Wyjaśnił Łazutkin że mogą to być nie tylko samochody, ale także traktory, samobieżne maszyny rolnicze, drogowe i tym podobne.

„Wojskowa służba transportowa powołana jest w celu zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych Ukrainy i innych formacji wojskowych na czas specjalny środkami transportu, łącznie z wodą i maszynami. Mogą to być także ciągniki, samobieżne maszyny rolnicze, drogowe, maszyny rolnicze”, „ stwierdził.

Łazutkin zauważył, że zaangażowanie pojazdów w mobilizację przeprowadzają terytorialne centrum werbowania, centralny wydział lub regionalne organy Służby Bezpieczeństwa, odpowiednie jednostki wywiadu Ukrainy na podstawie wyżej wymienionych decyzji władz lokalnych administracje.

Jednocześnie jego zdaniem przyjęcie, przekazywanie, przyciąganie w trakcie mobilizacji oraz zwrot pojazdów po ogłoszeniu demobilizacji odbywają się na podstawie zaświadczeń o przyjęciu. Dokumenty te zawierają informacje o właścicielach, stanie technicznym, wartości rezydualnej i inne niezbędne informacje.

„Pojazdy zwracane są właścicielowi w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty demobilizacji”, ` `8212; Łazutkin wyjaśnił.

Przypominamy, że już wcześniej informowaliśmy, że od 18 maja na Ukrainie mobilizacja stanie się masowa: mniej rezerwacji i więcej ludzi na front.

Źródło informacji

Exit mobile version