Site icon GEO Polityka

10 faktów na temat nowej ustawy o mobilizacji, które ludzie mogą znać

W tym roku, 18 maja 2024 r., nowa ustawa o mobilizacji na Ukrainie. W połowie tego roku osoby w wieku od 18 do 60 lat muszą zaktualizować dane w chmurze, a także wprowadzić nowe podejście do oszustów.

RBC-Ukraina przedstawia 10 faktów na temat є skórzanej szlachty.

< p>W trakcie przygotowywania materiału dokonano przeglądu tekstu nowej ustawy o mobilizacji, wyjaśnień przedstawicieli Sztabu Generalnego i Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zmist

Kto może udać się do TCC

Od 18 maja przez dwa miesiące osoby w wieku od 18 do 60 lat aktualizują chmury. Dotyczy to także tych, którzy zakończyli kadencję ponownego powołania Wojskowej Komisji Lekarskiej. Co istotne, należy o tym pamiętać.

Aktualizacja danych odbywa się za pośrednictwem centrum akwizycji terytorialnej (TCC), Centrum Usług Administracyjnych lub Gabinetu Elektronicznego personelu wojskowego. Zokrema, konieczne będzie podanie numeru telefonu, adresu e-mail oraz informacji o adresie faktycznego zamieszkania.

Aplikacja została rozszerzona o:

Możesz aktualizować dane, niezależnie od wcześniej istniejącego statusu – dodatki, przymiotniki graniczne i nieprzylegające.

< p>Zdjęcie: Ukraińcy mogą aktualizować swoje oficjalne hołdy (Getty Images)

Nie ma potrzeby, aby obywatele usunięci z wojska udali się do TCC. Informacje te mogą być rejestrowane w rejestrach rządowych i rachunkach rządowych. Ponieważ nie ma takiego znaku, przedstawiciele TCC mogą skierować wezwanie do sądu w celu wyjaśnienia danych i zażądać zgłoszenia się do biura regionalnego.

Nie jest również konieczne aktualizowanie informacji osobom, które zebrały to po opublikowaniu ii nowej ustawy z 17 kwartału 2024 r.

Kto może doręczyć wezwanie

Wezwanie mogą składać przedstawiciele TCC, organów samorządu terytorialnego, organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, a także depozytów wstępnych i OSBB.

Przy wejściu Przed zgłoszeniem należy policję spotka ten sam los. Zamiast służyć wezwaniom, ale zadbać o porządek, aby zapobiec konfliktom pomiędzy przedstawicielami TCC a obywatelami. Policja będzie w dalszym ciągu poszukiwać i dostarczać do urzędów wojskowych osoby, które nie stawiły się na wezwanie.

Podobno zgłoszenia można spotkać w miejscach zamieszkania, pracy, pracy, na ulicach, w pobliżu dużych miast, na punktach kontrolnych itp. Samo wezwanie będzie całkowicie wypełnione i będzie zawierało takie dane jak PIB, data i godzina przybycia do COK, podpis kierownika CTC oraz pieczątka.

Ważne jest, że od chwili 18 maja policja i przedstawiciele TCC odbiorą obywatelom Vikom 18-60 minut na przedstawienie dokumentu wojskowo-regionalnego. Procedura jest nagrywana kamerą.

Na wezwanie można nie stawić się tylko z ważnych powodów: choroby, śmierci bliskiej osoby, klęski żywiołowej lub ostrzału. W takim przypadku konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego. W ciągu trzech dni skontaktuj się z TCC i poinformuj o okolicznościach niestawienia się. Z biegiem lat nadal trzeba zgłaszać się do komisariatu wojskowego.

Kogo nie można mobilizować

Mobilizować nie można osób poniżej 25. roku życia i powyżej 60. roku życia, a także tych, którzy zostali zwolnieni ze służby wojskowej . Nie mogą mobilizować kobiet ani wzywać lekarzy, bo smród nie świadczy o takiej chorobie.

Do nagrody nie kwalifikują się rezerwacje na pracę w organach rządowych, przedsiębiorstwach i organizacjach o krytycznym znaczeniu. Osoby takie mogą żyć w szczególnym środowisku wojskowym.

Osoby niepełnosprawne lub chwilowo niezdolne do pracy ze względu na stan zdrowia podlegają powołaniu komisji wojskowo-lekarskiej na okres 6-12 miesięcy (po tym okresie ponownie trzeba będzie przejść przez komisję). Nie mogą także mobilizować bogatych ojców (z wyjątkiem tych, którzy borykają się z alimentami), ojców w tym samym wieku, dzieci niepełnosprawnych poniżej 18 roku życia, dzieci adoptowanych poniżej 18 roku życia iv, zajętych opieką nad chorym dzieckiem, zespołem i ojcowie drużyny.

< em>Zdjęcie: studenci w XXV wieku nie promują mobilności, ale raczej zmniejszają intensywność iluminacji przeszłości (Getty Images)

Nie przyjmuj opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przyjaciółmi osób niepełnosprawnych i grupami, osobami, które nie ukończyły 18 roku życia, odbywającymi służbę wojskową, osobami, których bliscy zmarli lub popadli w zapomnienie w związku z udziałem w działaniach wojennych lub tytułem Bohatera został pośmiertnie odwołany Ukraina

Osoby, które są pełne, mogą się zmobilizować dobrowolnie. Do mobilizacji nie zachęcają także studenci studiujący w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, aby zachować zapał do poznawania otaczającego ich świata. Podobnie jak naukowcy, akademicy i nauczyciele szkolni, którzy pracują co najmniej 0,75 razy mniej od stawki, a także studenci i doktoranci.

Nie można mobilizować urzędników kategorii „A”, sędziów, urzędników wydziału wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej, ZSU, DSNS, SBU, Policji Państwowej, Gwardii Narodowej i innych typów st. W przypadku urzędników kategorii „B” i „C” kolejność pancerza nie przekracza 50% liczby spiskowców wojskowych.

Jeśli zażądano e-biura poborowego do wojska

Elektroniczne konto poborowych, poborowych i rezerwistów – wzmocniona osobista usługa internetowa. Jego uruchomienie nastąpi 18 maja 2024 roku. E-biuro stanie się alternatywnym sposobem na doprecyzowanie danych w COK bez konieczności podchodzenia do kasy.

Usługa będzie dostępna poprzez dodatek na smartfony z systemem iOS i Android. Aby zaktualizować dane konta, należy zalogować się przy użyciu BankID lub „Act. Signature”.

Po aktualizacji danych konta, jeśli zajdzie taka potrzeba, TCC może skontaktować się z urzędem stanu cywilnego, zadzwonić na Twój numer telefonu, wysłać na badania lekarskie i mobilizację. Wezwania nie mogą być przetwarzane za pośrednictwem samego konta elektronicznego.

Informujemy również, że rejestracja w e-urzędzie jest dobrowolna. Ale w Ministerstwie Obrony Narodowej ma zapewnić, że aż do 80% zarażeń wojskowych szybko skontaktuje się z bardziej przydatną służbą w celu wyjaśnienia danych.

Jak karać oszustów

Jak zakażenia wojskowe naruszają zasady rejestracji i mobilizacja Tak, TCC idzie na policję ze skargą dotyczącą zatrzymania administracyjnego do biura regionalnego. Ponieważ policja nie może się z nami skontaktować, to przez 5 dni możemy wysłać obywatelowi list polecający o konieczności skontaktowania się z BOK.

Za datę doręczenia uważa się dzień doręczenia za pokwitowaniem na poczcie, w dniu zawiadomienia na poczcie o Vidmovej, istnieje możliwość odmowy lub o niemożności doręczenia pod wskazany adres. Jeżeli dana osoba nie stawiła się przed sądem przez 10 dni, TCC może wystąpić do sądu z zamiarem natychmiastowego zawieszenia praw wodnych.

Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni, na tej podstawie sąd może ograniczyć prawo do obsługi działu transportu, doków. Gigant chyba nie jest w stanie tego zrobić. Odwołanie można złożyć w ciągu 15 dni.

Zdjęcie: naciągacze ukarani wysokimi grzywnami i oszczędzeni praw opłaty za transport keruvati (Getty Images)

W takim przypadku sąd może rozważyć TCC, ponieważ ograniczenie praw zmniejsza dochód podstawowy danej osoby lub opłata za transport jest wykorzystywana na przewóz osoby niepełnosprawnej .

Co istotne, ustawa pochwaliła także ustawę, która zasadniczo nakłada kary na przestępców, ale nie została jeszcze podpisana przez prezydenta. Jeśli masz dobrą opinię, za naruszenie zasad rejestracji wojskowej (niezarejestrowanie się lub brak aktualizacji danych) zostaniesz ukarany grzywną w wysokości od 17 000 do 25 500 hrywien. Te same kary zostaną nałożone na tych, którzy odstąpią od mobilizacji (złożą wezwanie lub niestawią się na nie).

Będą też ograniczenia dla Ukraińców poza kordonem

Ukraińcy za kordonem nadal czekają 60 dni na aktualizację swoich danych. Możesz zarabiać pieniądze zdalnie poprzez e-mail, korzystając z numeru telefonu swojego TCC na Ukrainie, a także za pośrednictwem swojego konta elektronicznego.

Emerytura ze służby wojskowej (poprzez pobyt stały poza kordonem) będzie kontynuowana przez 30 dni od dnia uzyskania stopnia dekretu do Rady Ministrów.

Nowa ustawa o mobilizacji stanowi, że dana osoba nie zaktualizowała oficjalnych danych wymaganych do uzyskania usług konsularnych w zagranicznych placówkach dyplomatycznych. Na przykład, gdy przyjeżdżasz za granicę po nowy paszport.

Wymiana nie ulega stagnacji, gdyż Ukrainiec wystawia zaświadczenie o powrocie na Ukrainę, ponieważ służba konsularna jest sprawowana na rzecz dziecka obywatela Ukrainy, innego ojca, który jest cudzoziemcem, ponieważ Ukrainiec jest zdezorientowany lub stracił wolę kordon.

Co będzie otoczone dodatkami

З 4 Travnya na Ukrainie otrzymało status „przymiotników ograniczonych”. Podobno pacjenci posiadający taki status wymagają przed zakończeniem drugiego badania lekarskiego.

Po badaniu ustalane są następujące statusy:

Nowe kryteria obejmują tysiące diagnoz. A zarządzenie MON w sprawie komisji wojskowo-lekarskich zyskuje rangę 18 maja. Dziś, dzięki nowej zmianie, identyfikowane są również osoby z bezobjawową VIL, postępującymi chorobami krwi, nadciśnieniem i I etapem. Możesz sprawdzić pełną listę w celu uzyskania informacji.

Dane podlegają również aktualizacji w ciągu 60 dni. Można je wysłać do komisji, gdy jakikolwiek smród osiągnie nowy status.

Ile zapłacić wojsku

Dzisiejsze wypłaty na rzecz personelu wojskowego składają się z zabezpieczenia o wartości grosza i opłat dodatkowych. Bezpieczeństwo Groszowa pokrywa pensja gminna, wynagrodzenie za stopień, a także premie za staż pracy, szczególne cechy służby itp. Minimalna wysokość zabezpieczenia groszowego wynosi 20 130 hrywien.

Dodatkowa opłata w wysokości 30 000 hrywien obciąża wojsko, które nie znajduje się na pierwszej linii obrony. Dodatkowa wypłata w wysokości 50 000 hrywien przysługuje tym, którzy budują pola bitwy w magazynach wojskowych jednostek dowodzenia i kierowania pierwszego szczebla obrony i ataku. Tym, którzy przejmą część sił bojowych, przysługuje dodatkowa wypłata w wysokości 100 000 hrywien.

Zdjęcie: Wojsko ukraińskie potwierdziło dodatkowe płatności za służbę „przy zero” „ (Getty Images)

Nowy rodzaj dopłaty – wina miast po 70 000 hrywien za każde 30 dni służby wojskowej na linii. W ten sposób osoby walczące przez 30 dni „na zero” mogą wypłacić nie mniej niż 190 000 hrywien.

„Pakiet motywacyjny” przekazuje rekompensatę tym, którzy zmobilizują 50% pierwszej lokaty hipotecznej. A także zapłacić 100 000 hrywien po pierwszej i drugiej usłudze. Kobiety i mężczyźni wojskowi są zwalniani z wynagrodzeń za zaciąganie kredytów, płacenie grzywien i kar (w tym kredytów samochodowych i mieszkaniowych).

Przez trzy miesiące od podpisania pierwszego kontraktu wojskowego wystawić zaświadczenie na zakup samochód w wysokości 150 tysięcy hrywien. Za zaginiony i trofeowy sprzęt zainstalowany na terenie miasta kwota wahała się od 11 500 do 870 000 hrywien.

Kto może przejść szkolenie podstawowe

Nowe prawo ogranicza służbę wojskową i wprowadza przeszkolenie podstawowe. Od osób wymaga się przepracowania 18–25 lat, a dopuszczalny jest staż pracy do 24 lat. Dziewczęta również mogą przejść szkolenie, a zwłaszcza przygotowawcze.

W przypadku szkolenia wojskowego szkolenie podstawowe trwa trzy miesiące. Jeden miesiąc – szkolenie zawodowe, dwa – zawodowe. Podstawowe szkolenie wojskowe zostanie wprowadzone dla wszystkich absolwentów od 1 wiosny 2025 r.

Obejmuje mężczyzn, których uznano za niezdolnych do służby lub którzy przeszli już szkolenie wojskowe. Program obejmuje studia teoretyczne z dyscyplin zewnętrznych oraz część praktyczną, która zajmuje co najmniej 70% szkolenia zewnętrznego. Podstawowe szkolenie wojskowe odbywa się także w ośrodkach szkolenia wojskowego Sił Zbrojnych Ukrainy.

W czasie pokoju szkolenie podstawowe przedłuża się o 5 miesięcy.

Konieczne jest odbycie VLK

Ukraińcy od 18 do 60 roku życia, zgodnie z wpisanym im statusem „ograniczony dodatkowymi szczegółami”, możesz ponownie zdać Wojskową Komisję Lekarską (VLK) do 4 kwietnia 2025 r.

Do wyboru kierunek:

Ministerstwo Obrony Narodowej wskazało, że nie można samodzielnie przejść VLK, a oni może zostać wysłany. Yakshcho, maj, status „dedykowany”, TCC jest winny dodomyty, jeśli masz osobę, która ma przejść przez vktati skierowane

W ramach biura Tsoma Yaksho, aby nie wyprzedzać VID TCC , Przesunął Pіti Onovy Danim Self -Samostyinі. Wtedy komisja rządowa będzie mogła zobaczyć kierunek.

Zawiniona odpowiedzialność Vyskovozobova jest przez komisję starannie przekazywana, fragmenty VLK są uznane za istotne dla toczącego się losu. W tej godzinie mogą nastąpić zmiany stanu zdrowia, konieczne jest potwierdzenie stanu lub anulowanie nowego.

W celu zapoznania się z warunkami i ważnymi informacjami dot. wojnę między Rosją a Ukrainą, przeczytaj na kanałach RBC-Ukraina w Telegramie.

Exit mobile version