Site icon GEO Polityka

Mieszkańcom obwodu charkowskiego powiedziano, gdzie mają się udać w celu bezpłatnej ewakuacji

Mieszkańcom terytoriów przygranicznych na Ukrainie można odmówić pomocy przed ewakuacją ї. Ze wszystkich usług niezbędnych do ewakuacji można zrezygnować bezpłatnie.

RBC-Ukraina informuje o tym w piśmie do dyrektora Akademii Medycznej w Dergaczowie Wiaczesława Zadorenko.

Można ewakuować się bezpłatnie wycofując numer wniosku ID Brak koordynującego ośrodka humanitarnego: 0 800 339 291

„W małych miejscowościach na pewno będą o Tobie mówić i pomagać w najlepszym odżywianiu” – wyjaśnił Zadorenko.

Jego słowami cały korzystny proces i najnowszy cykl ewakuacji od przeniesienia do call center do osiedla w kompaktowych pomieszczeniach mieszkalnych bez katastrofy.

Wydaje się że wczoraj szef charkowskiej obwodowej administracji wojskowej Oleg Sinegubow ow, a w Charkowie planowana jest ewakuacja.

O tej godzinie w Charkowie OVA ujawniono, ile osób ewakuowano z regionu w ciągu ostatnich dwóch dni .

Sytuacja w obwodzie charkowskim

Wydaje mi się, że w piątek 10 maja w obwodzie charkowskim sytuacja się skomplikowała. Rosyjscy okupanci próbowali przebić się przez obronę ZSU na linii frontu.

RBC-Ukraina szerzej wyjaśniła w materiałach sytuację w rejonie oraz te, gdzie toczy się walka .

Terminovy ​​​​i ważne informacje na temat dobrze Rosji przeciwko Ukrainie, przeczytaj na kanale RBC-Ukraina w Telegramie.

Exit mobile version