Site icon GEO Polityka

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych powołał zewnętrznego obserwatora do giełdy kryptowalut Binance

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wybrał firmę konsultingową Forensic Risk Alliance na obserwatora działań Komisji ds. największa na świecie giełda kryptowalut Binance. Forensic Risk będzie zobowiązane do monitorowania działania platformy transakcyjnej przez trzy lata.

Zgodnie z warunkami umowy Forensic Risk będzie mieć dostęp do wszystkich wewnętrznych serwerów giełdy kryptowalut, pomieszczeń, raportów i danych pracowników. Informacje o statusie Binance należy przekazywać urzędnikom Ministerstwa Sprawiedliwości. Powołanie zewnętrznego monitora było jednym z warunków porozumienia platformy z władzami USA.

Forensic Risk Alliance specjalizuje się w badaniu przypadków korupcji i oszukańczych transakcji. Wcześniej spółka była doradcą mającego siedzibę w Genewie handlarza ropą Gunvor, powiązanego z władzami rosyjskimi, który także zawarł porozumienie z władzami USA po oskarżeniu go o przekupstwo.

Początkowo, według źródeł Bloomberga, planowano powołać kancelarię prawną Sullivan & Cromwell (S&C), która prowadziła giełdę kryptowalut FTX aż do bankructwa. Departament Sprawiedliwości może wyznaczyć S&C do wspierania Sieci ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN). Giełda kryptowalut Binance zobowiązała się do raportowania tej agencji w odrębny sposób.

Binance zwoliło szefa swojego działu dochodzeń po wykryciu manipulacji na rynku przez dużego animatora rynku DWF Labs.

Источник: bits.media

Exit mobile version