Site icon GEO Polityka

Modlitwa o spokój dusz żołnierzy, którzy oddali życie za wiarę i ojczyznę

Pamięć wieczna… Dzherelo: pinterest.com < i class="rbi rbi-share">

Wspominając poległych żołnierzy, czytają te same modlitwy, co za innych zmarłych, ale można też przeczytać specjalne prośby. Modlitwa o spokój dusz żołnierzy jest jedną z najpotężniejszych, pisze WomanEL. Aby pomodlić się za zmarłych, możesz udać się do kościoła, ale możesz też przeczytać modlitwy w domu, przy zapalonej świecy.

Pamiętamy… Źródło: pinterest.com

Modlitwa o spokój dusz wojowników

Nieprzezwyciężony, nieuchwytny i potężny w walce, Panie, nasz Boże ! Modlimy się do Ciebie, pamiętaj ze swojego Królestwa o prawosławnych wojownikach poległych w bitwie. I przyjmij ich od Twojego niebieskiego światła jako rannych męczenników, obmytych Twoją krwią. Jak ci, którzy cierpieli za Twój Święty Kościół i Ojczyznę, którzy błogosławili Twoje dziedzictwo.

Modlimy się do Ciebie, przyjmij wojowników, którzy przybyli przed Tobą z pułku wojowników Sił Niebieskich. Przyjmij ich przez swoje miłosierdzie, bo oddali życie w walce o niepodległość ziemi ukraińskiej. Ukradli wiarę prawosławną wrogowi i ciężko walczyli, aby bronić wiary przed obcymi hordami.

Wspomnij, Panie, wszystkich, którzy dobrym uczynkiem walczyli o wieloletnią opiekę nad Prawosławiem Apostolskim, za ziemię ukraińską, którą Ty jako lud Boży uświęcałeś, gdy wrogowie Krzyża i Prawosławia przyszli ogniem i mieczem . Przyjmij w pokoju dusze Twoich sług (imion), którzy walczyli o nasze spokojne życie, o naszą dobroć i pokój. I daj im wieczny pokój, bo smród unosił się po miastach i wsiach i ogarnął Batkiwszczynę.

Zmiłuj się nad prawosławnymi wojownikami poległymi na wojnie z Twojego miłosierdzia, przebacz im wszystkie grzechy, w których życie w przyszłości Czy to słowem, czy czynem, znanym czy nieznanym. Wejrzyj miłosiernie, o Najmiłosierniejszy Panie, na ich rany, męki, udręki i cierpienia, i poznaj ich dobre uczynki i wartość.

Przyjmij ich przez swoje miłosierdzie, gdyż tu ciężary przecierpiały ciężkie boleści, cierpiąc z powodu niedoborów, trudów, trudów i bezsenności, głodu, gorączki i potu, jak te owce na kolanach. Prosimy Cię, Panie, aby ich rany nie były jak oliwki lub jak płyny wylewane na ich grzeszne rany.

Spójrz z nieba, Boże, i wspomnij na ludzi zabitych u zarania starości i siły , starsi – siłą ducha męskości. Podziwiaj nasz smutek, podziwiaj naszą otyłość i zmiłuj się, Wszechdobry Panie!

Odebrałeś nam naszych bliskich i nie opuściłeś nas ze swojej miłości. Wasi niezapomniani słudzy (imiona) osiedlili się w Królestwie Niebieskim, jak dobrzy wojownicy, którzy odważnie pracowali w straszliwych i wiecznych bitwach. Niech żyją tam w jasnej czystości, jak ci, którzy swoją krwią wywalczyli tutaj szaty i korony męczeństwa.

Niech będą od razu towarzyszami triumfu i chwały sprawców , który walczyłeś pod sztandarem Twojego Krzyża przeciwko światu, ciału i diabłu. Przyprowadź ich do rady chwalebnych nosicieli namiętności, cnotliwych męczenników, sprawiedliwych i wszystkich twoich świętych. Amen.

Przeczytaj tutaj modlitwę o wojnę na Ukrainie.

Źródło informacji

Exit mobile version