Site icon GEO Polityka

Czy można uniknąć mobilizacji ze względu na przekonania religijne: orzeczenie Sądu Najwyższego

Twitter LinkedIn

Karny Sąd Kasacyjny, będący częścią Sądu Najwyższego, stwierdził, że prawo do wolności wyznania może być ograniczone w w kontekście mobilizacji i służby wojskowej.

Informację tę przekazano w uchwale opublikowanej na stronie internetowej Sądu Najwyższego – podaje URA-Inform.  

Określili kryteria, według których przekonania religijne mogą wykluczać odpowiedzialność karną za uchylanie się od mobilizacji. Sąd Najwyższy zauważył, że prawo do wolności wyznania, gwarantowane art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, może zostać ograniczone w interesie bezpieczeństwa publicznego i ochrony praw innych osób.

W szczególności art. 35 Konstytucji Ukrainy przewiduje możliwość zastąpienia służby wojskowej służbą zastępczą, nie reguluje jednak trybu udowadniania przekonań religijnych, określonego przepisami szczególnymi.

Jednak w w kontekście zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, gdy konieczna jest pilna mobilizacja, wzmocnienie Sił Zbrojnych Ukrainy. Dla ochrony kraju ważne jest zapewnienie obiektywnej weryfikacji oświadczeń o przekonaniach religijnych nie dających się pogodzić ze służbą wojskową.

„Rozpatrując sprawę panel sędziowski doszedł do wniosku, że wolność wyznania została ograniczona aspekty zewnętrzne i wewnętrzne. Dlatego też osoba odmawiająca służby ze względów sumienia musi nie tylko potwierdzić przynależność do organizacji religijnej, ale także wykazać, że wyznaje ona przekonania religijne” – czytamy w komunikacie.

Zauważa się, że uchylanie się od poboru nie podlega odpowiedzialności za osobę, która potwierdzi:

– przynależność do organizacji religijnych działających zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, którego doktryna zabrania użycie broni;

– szczerość przekonań, przekonań nie tylko słowami, ale także konsekwentnymi działaniami.

Jednocześnie nie wiadomo, jakie argumenty dotyczące „szczerości” przekonania religijne, które sąd uzna za ważne.

Przypominamy, że już wcześniej informowano, że pracownicy TCC zostaną ukarani za łamanie praw człowieka: oświadczenie posła ludowego.

Źródło informacji

Exit mobile version