Site icon GEO Polityka

Taszewa: w 2023 r. co szósty wyrok za „dyskredytację armii rosyjskiej” miał miejsce na Krymie

Odnotowano ponad 800 przypadków.

W 2023 co szósta kara za „dyskredytację armii rosyjskiej” ” w Rosji i na okupowanych terytoriach Ukrainy miało miejsce na Krymie.

Poinformowała o tym Stała Przedstawicielka Prezydenta Ukrainy na Krymie Tamila Taszewa.

< „Systematycznie monitorujemy opór Krymczyków wobec okupacją rosyjską i związanymi z nią nielegalnymi prześladowaniami tzw. „dyskredytującej” armii rosyjskiej”, z czego odnotowano już ponad 800 przypadków. Za każdym przypadkiem kryje się ludzki los, upokorzenie ze strony okupantów i kary pieniężne, a także niezachwiana „wola i pragnienie sprawiedliwości Ukraińców i Tatarów krymskich, którzy nie poddają się pod presją” – zauważył stały przedstawiciel.

< p>Tasheva powiedziała również, że w zeszłym roku przed rosyjskimi sądami liczba spraw z art. 20.3.3 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej spadła o 47% w porównaniu z 2022 rokiem. „Wręcz przeciwnie, na okupowanym Krymie w tym samym okresie liczba przypadków wzrosła o 70,6%. Opór Krymów rośnie, a okupanci nie mogą go pokonać, w przeciwieństwie do regionów Rosji, gdzie następuje gwałtowny spadek liczby ludności. jakiegokolwiek oporu wobec wojny” – podkreślił stały przedstawiciel Prezydenta.

Według niej w 2022 roku liczba skazanych w „krymskich sprawach” za „dyskredytację” wyniosła 4,6% ogółu. W 2023 r. odsetek ten wzrósł do 15,5%.

lb.ua

Exit mobile version