Site icon GEO Polityka

Rada uregulowała wydawanie paszportów za granicą

Rada Najwyższa zapisała na poziomie legislacyjnym możliwość uzyskania paszportu za granicą za pośrednictwem przedsiębiorstwa państwowego „Dokument”. Poinformował o tym Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Komisji Rady Najwyższej ds. Polityki Podatkowej i Celnej Jarosław Żeleznyak.

Przeczytaj „Ministerstwo Finansów ” na Instagramie: najważniejsze wiadomości o inwestycjach i finansach

Łącznie 236 posłów głosowało za przyjęciem odpowiedniego projektu ustawy nr 11017.

Ustawa ustanawia możliwość jednoczesnego uzyskania (w tym w zamian za zgubiony lub skradziony) i wymiany paszportu obywatela Ukrainy oraz paszportu na wyjazd za granicę.

Ponadto nieokreślony okres ważności paszportu obywatela Ukrainy obywatel Ukrainy w formie karty wydawany jest dla osób, które ukończyły 65 rok życia.

Zastrzega się, że pilna rejestracja i wymiana paszportów zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od dnia rejestracji formularza wniosku (poprzednio było to do 10 dni roboczych).

Dokument eliminuje także główne niespójności legislacyjne związane z obniżeniem wieku (z 16 do 14 lat) wydania paszportu osoby obywatela Ukrainy oraz z rejestracją i wydaniem paszportu na wyjazd za granicę osobom, w stosunku do których stwierdzono fakt pozbawienia wolności osobistej w wyniku agresji zbrojnej na Ukrainę.

minfin.com.ua

Exit mobile version