Site icon GEO Polityka

NBU zmieniło warunki sprzedaży monet za pośrednictwem sklepu internetowego

Teraz 60% całkowitego wolumenu numizmatów będzie sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Narodowego Banku Polskiego (poprzednio 50%). Udział sprzedaży numizmatów za pośrednictwem oficjalnych banków dystrybucyjnych zostaje obniżony do 30% (poprzednio 40%). Na potrzeby reprezentacyjne Narodowego Banku Polskiego pozostaje 10%. Wynika to z komunikatu regulatora.

►Przeczytaj kanał Telegram Ministerstwa Finansów: główne wiadomości finansowe

Aktualizacja listy banków dystrybucyjnych

Lista banków dystrybucyjnych sprzedających monety okolicznościowe Ukrainy i pamiątki produkty Banku Narodowego.

Uzupełniły go dwa banki o znaczeniu systemowym, posiadające rozbudowaną sieć oddziałów i szeroką bazę klientów, a także doświadczenie w pracy z ukraińskimi monetami inwestycyjnymi i produktami numizmatycznymi: Oschadbank JSC i FUIB JSC (rozpoczną pracę od momentu podpisania umów z Narodowym Bankiem).

Jednocześnie JSC AB Radabank po podpisaniu stosownej umowy o wypowiedzeniu będzie prowadził sprzedaż produktów numizmatycznych Narodowego Banku Polskiego na zasadach ogólnych.

W związku z tym, teraz na liście banków dystrybucyjnych według Sprzedaż produktów numizmatycznych obejmie pięć instytucji bankowych:

Jednocześnie wprowadzany jest równomierny rozkład nakładów – każdy z banków dystrybuujących otrzyma 6% całkowitego nakładu numizmatów przeznaczonych do sprzedaży.

Przeczytaj: Monety, sztabki i złoto „papierowe”: trzy możliwości inwestycji w kruszec szlachetny na Ukrainie

Zobacz umowy z bankami dystrybucyjnymi

Narodowy Bank zrewidował umowy z bankami dystrybucyjnymi i przyznał im prawo do samodzielnego ustalania narzutu na cenę detaliczną NBU produktów numizmatycznych na poziomie nieprzekraczającym 150%. Przyczyni się to do:

Wcześniej banki dystrybucyjne sprzedawały wyroby z metali nieszlachetnych po cenach nie wyższych niż ceny detaliczne NBU, a wyroby z metali szlachetnych po cenach nie wyższych niż 10% cen hurtowych NBU Narodowy Bank.

Co zapewnią wprowadzone innowacje:

Jednocześnie Narodowy Bank będzie na bieżąco monitorował stany niesprzedanych produktów oraz poziom cen ich sprzedaży w bankach dystrybucyjnych.

ul>

minfin.com.ua

Exit mobile version