Site icon GEO Polityka

DBR poinformował o nowym podejrzeniu Żewago w sprawie wycofania 519 mln z Banku Finansów i Kredytów

Państwowe Biuro Śledcze (SBI) przekazało nowe podejrzenia byłemu akcjonariuszowi banku Finanse i Kredyt Konstantinowi Żewago, a także byłemu prezesowi zarządu banku i jego dwóm zastępcom. Pojawiły się podejrzenia dotyczące wypłaty z banku 519 mln hrywien. Poinformowało o tym biuro prasowe DBR.

Przeczytaj „Ministerstwo Finansów” na Instagramie: główne wiadomości o inwestycjach i finansach

Stwierdzono, że w okresie od maja 2007 r. do października 2010 r. Żewago utworzył organizację przestępczą, w skład której wchodzili prezes, członkowie zarządu Banku Finansów i Kredytów oraz inni bliskie mu osoby.

Ukraińska spółka kontrolowana przez Żewago otrzymała pożyczkę od Banku Finansów i Kredytu udzieloną z naruszeniem zasad udzielania kredytów. Pieniądze te zostały przekazane innym spółkom offshore oligarchy.

W celu ukrycia nielegalnego pochodzenia pieniędzy uczestnicy programu w latach 2010-2015 zawarli umowę pożyczki oraz ponad 100 umów dodatkowych w celu ukrycia pomiędzy kontrolowaną spółką a bankiem.

< p>Dodatkowe umowy systematycznie i w nieuzasadniony sposób umożliwiały zwiększanie limitu kredytowego wydanego przez bank spółce kontrolowanej przez oligarchę bez płynnego zabezpieczenia.

< p>W ten sposób członkowie grupy wycofali z banku 519 mln UAH, co zostało później zalegalizowane przez uczestników programu.

Całkowita strata Finance and Credit Bank w wyniku udzielenia kredytu spółce Zhevago wyniosła 1,4 miliarda hrywien.

DBR poinformował o podejrzeniu Żewago o utworzenie i kierowanie organizacją przestępczą, przywłaszczenie i defraudację mienia, legalizację mienia uzyskanego w sposób przestępczy na szczególnie dużą skalę w ramach organizacji przestępczej (część 1 art. 255, część 3, art. 27, część 4, art. 28, część 5, art.

Były prezes zarządu banku i jego dwaj zastępcy są podejrzani o udział w organizacjach przestępczych, defraudację i defraudację mienia na szczególnie dużą skalę w ramach organizacji przestępczej (art. 255 część 1, art. 28 część 4, część 5 artykułu 191 Kodeksu karnego Ukrainy).

Sankcja artykułów przewiduje karę w postaci pozbawienia wolności na okres do 12 lat.

Proceduralne zarządzanie sprawuje Biuro Prokuratora Generalnego.

Pamiętaj

Wcześniej DBR informowało, że Żewago i kilku dyrektorów banków podejrzewa się o inny fakt – zorganizowanie defraudacji 113 mln dolarów z instytucji finansowej.

Dziś własność podejrzanego oligarchy, a także kwestie prawne podmioty z nim powiązane, zostało zatrzymane. W szczególności akcje jego przedsiębiorstw warte setki milionów hrywien – prawa korporacyjne spółek, 26 nieruchomości.

Zajęto także majątek innych osób prawnych powiązanych z byłym zastępcą. Jest to m.in. 14 zespołów nieruchomości, 21 części zespołów nieruchomości, 30 lokali niemieszkalnych, 10 apartamentów, helikopter, jacht.

Jeszcze w październiku 2020 r. zajęto aktywa o wartości ponad 300 UAH mln przekazano Narodowej Agencji Identyfikacji, Poszukiwań i Zarządzania Aktywami (ARMA).

Są to aktywa w postaci praw korporacyjnych, funduszy oraz 26 obiektów nieruchomości – kompleksów zdrowotnych, hoteli, obiektów mieszkalnych i komercyjnych lokale zlokalizowane w centralnej części Kijowa, Charkowa, Połtawy, Krzywego Rogu, o łącznej powierzchni ponad 22 tys. m2.

minfin.com.ua

Exit mobile version