Site icon GEO Polityka

Zmniejszyły się międzynarodowe rezerwy Ukrainy – jaki jest tego powód?

NBU wyjaśniła przyczyny dynamiki redukcji rezerw międzynarodowych.

Zasoby międzynarodowe Ukrainy na dzień 1 maja 2024 r. według wstępnych danych wyniosły 42,4 mld dolarów. W kwietniu spadły o 3,1%. Dynamika ta wynika z interwencji walutowych NBU mających na celu zapewnienie stabilności kursu walutowego oraz spłaty zadłużenia kraju w walucie obcej, częściowo skompensowanych wpływami od partnerów międzynarodowych.

Poinformowało o tym służby prasowe NBU.

Poinformowało o tym służby prasowe NBU.

p>

Generalnie w kwietniu 2024 roku o dynamice rezerw międzynarodowych determinowało wiele czynników.

Działalność Narodowego Banku Polskiego na rynku walutowym Ukrainy

Narodowy Bank, zgodnie z danymi bilansowymi, sprzedał na rynku walutowym 2 295,4 mln dolarów. USA i kupił 30,9 miliona dolarów w rezerwach. USA.

„W rezultacie sprzedaż netto walut obcych przez NBU w kwietniu wyniosła 2 264,5 mln dolarów, co oznacza wzrost w porównaniu z marcem. Wynika to ze zwiększonego popytu na rynku walutowym, przede wszystkim w kontekście zwiększonych wydatków rządowych w związku z utworzeniem rytmiczny napływ pomocy zewnętrznej w drugiej połowie marca” – czytamy w komunikacie.

Wpływy na rzecz rządu oraz wpłaty na obsługę i spłatę długu publicznego

< p>Na rachunki walutowe rządu w Banku Narodowym wpłynęło 1649,7 mln dolarów USA. Z tej kwoty:

Na obsługę i spłatę długu publicznego w walucie obcej wypłacono 884,5 mln dolarów. USA, w tym:

Ponadto Ukraina zapłaciła Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu 92,6 mln dolarów. USA.

Przeszacowanie instrumentów finansowych (w związku ze zmianami wartości rynkowej i kursów walut)

W kwietniu w wyniku przeszacowania wartość instrumentów finansowych wzrosła o 224,3 mln .dol. USA.

Obecny wolumen rezerw międzynarodowych zapewnia finansowanie na 5,5 miesiąca przyszłego importu

Przypomnijmy, że NBU powiedział, co stanie się z cenami w nadchodzących miesiącach – zaktualizowany prognoza inflacji.< /strong>

tsn.ua

Exit mobile version