Site icon GEO Polityka

Berkshire Hathaway należący do Buffetta odnotował rekordowy zysk operacyjny

Berkshire Hathaway, firma inwestycyjna Warrena Buffetta, obniżyła swój dochód netto w pierwszym kwartale o prawie jedną trzecią, ale zysk operacyjny wzrósł o 39%.

►Przeczytaj stronę Ministerstwa Finansów na Facebooku: główne aktualności finansowe

Wyniki finansowe spółki

Jak podano w komunikacie prasowym spółki, zysk netto za okres styczeń-marzec wyniósł do 12,7 miliardów dolarów, czyli 8825 tysięcy dolarów na akcję klasy A, w porównaniu do 35,5 miliarda dolarów, czyli 24 377 tysięcy dolarów na akcję w tym samym okresie poprzedniego roku.

Zysk z inwestycji Berkshire wyniósł 1,48 miliarda dolarów w porównaniu z 27,44 miliardami dolarów rok wcześniej. Zgodnie z amerykańskimi standardami rachunkowości wskaźnik ten uwzględnia zmiany wartości papierów wartościowych posiadanych przez spółkę, a co za tym idzie, jest w dużej mierze zależny od wahań rynkowych.

Dochód operacyjny, który Buffett nazywa bardziej orientacyjnym i który nie uwzględnia niezrealizowanych zysków/strat z inwestycji, które wzrosły o 39% do rekordowych 11,22 miliardów dolarów.

Berkshire poinformowało, że jego kwartalne przychody wzrosły do ​​89,87 miliarda dolarów z 85,39 miliarda dolarów rok wcześniej. Uwzględniając przychody dywizji obejmującej branżę kolejową, energetyczną i użyteczności publicznej, wzrosły do ​​24,4 miliarda dolarów z 21,94 miliarda dolarów.

Wolumen składek zebranych przez dział ubezpieczeń wzrósł do 21,47 miliardów dolarów z 19 miliardów dolarów.

W pierwszym kwartale Berkshire odkupił własne akcje za kwotę 2,6 miliarda dolarów.

Wolumen środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, w tym inwestycje spółki w krótkoterminowe bony skarbowe, na koniec marca osiągnął nowy rekord – 188,99 miliarda dolarów.

Łączne aktywa firmy na koniec marca wyniosły około 809,614 miliardów dolarów w porównaniu do 811,206 miliardów dolarów na koniec 2023 roku.

Uwzględniając portfel akcji Berkshire, wyceniono go na 335,864 mld dolarów, w porównaniu z 353,842 mld dolarów na koniec 2023 roku. Około 75% tej kwoty ulokowano w papierach pięciu spółek: American Express (34,5 mld dolarów na koniec marca), Apple Inc. (135,4 miliardów dolarów), Bank of America Corp. (39,2 miliarda dolarów), Coca-Cola Co. (24,5 miliarda dolarów) i Chevron Corp. (19,4 miliarda dolarów). Na koniec grudnia 2023 r. łączny udział tych spółek w portfelu Berkshire wyniósł około 79%.

Udziały Apple spadły w ciągu kwartału o około 13% do 790 mln akcji. W przesłaniu do akcjonariuszy Warren Buffett powiedział, że jego pogląd na producenta iPhone'a nie zmienił się i Apple prawdopodobnie pozostanie największą częścią portfolio Berkshire na koniec roku.

„American Express i Coca-Cola to świetne firmy” – zauważył Buffett. — A Apple jest jeszcze lepszy. Kiedy Greg (Abel, prawdopodobny następca Buffetta) będzie kierował firmą, Apple będzie w naszym portfolio. Jeśli nic poważnego się nie wydarzy, naszą największą inwestycją będzie Apple.”

Ponadto Berkshire sprzedał udziały w spółce medialnej Paramount Global. „To była w 100% moja decyzja, sprzedaliśmy wszystko i straciliśmy wystarczająco dużo pieniędzy” – powiedział Buffett. Pod koniec 2023 r. Berkshire posiadało 63 miliony, czyli około 10% akcji bez prawa głosu Paramount.

Akcje Berkshire klasy A wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 22,6%. Dla porównania indeks S&P 500 wzrósł w tym czasie o 23,9%.

minfin.com.ua

Exit mobile version