Site icon GEO Polityka

NBU spodziewa się obniżenia stopy dyskontowej poniżej 12%

Czterech członków Komitetu Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego sugeruje obniżenie stopy dyskontowej na koniec roku do 11,5-12%. Większość przewiduje jednak jego spadek na poziomie 13%. Poinformowało o tym służby prasowe regulatora.

► Subskrybuj kanał telegramu „Ministerstwo Finansów”: główne wiadomości finansowe

W ich opinii , Narodowy Bank powinien działać ostrożnie, biorąc pod uwagę planowane działania liberalizacji waluty, prognozowane przyspieszenie inflacji w drugiej połowie roku oraz potencjalne pogorszenie oczekiwań podmiotów gospodarczych.

„Ponadto , ryzyko związane z energią i finansowaniem znaczących potrzeb budżetowych utrzymuje się. W takich warunkach przestrzeń do obniżania stopy dyskontowej jest ograniczona” – uważają.

Jednocześnie czterech członków komisji uważa, że ​​taki poziom stopy dyskontowej będzie zbyt wysoki, biorąc pod uwagę obecną i oczekiwaną dynamikę inflacji.

W szczególności mają pewność, że regulator znajdzie w nadchodzących miesiącach potwierdzenie wystarczającej stabilności oczekiwań inflacyjnych oraz innych korzystnych tendencji i będzie mógł przyspieszyć redukcję stopę dyskontową do końca roku do 11,5-12%.

25 kwietnia Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął decyzję o obniżeniu stopy dyskontowej z 14,5 do 13,5%.

minfin.com.ua

Exit mobile version