Site icon GEO Polityka

Świetny dzień 2024. Jakie ograniczenia zostaną nałożone i co będzie miało wpływ na godzinę policyjną

Na Ukrainie Wielki Dzień obchodzi się 5 maja. Jednak poprzez obóz wojskowy wyżywienie nie ma już znaczenia, ze względu na godzinę policyjną, która jest problemem w regionach, w tym liczbą dni bezrobocia.

O tych regionach, które zostały już oznaczone jako święto 20-go 24 – zebrane przez RBC-Ukraina w materiale.

W trakcie przygotowywania materiałów zebrano: oświadczenia Zarządu Miejskiego Kijowa, gminy Kropywnica, Tarnopol Gmina, wydawnictwo lokalne „Wolinski Serwis Informacyjny”, Gmina Charków i Nowokachowska MBA, DSNS.

Obwód kijowski

W Wielki Dzień godzina policyjna w obwodzie kijowskim pozostaje bez zmian – od 00:00 do 5:00. W związku z tym OVA informuje, że nabożeństwa mogą być transmitowane w Internecie, a otwarcie kościołów i poświęcenie pasków będzie możliwe po zakończeniu godziny policyjnej.

„Prosimy o dokończenie wszystkich wizyt w aby uniknąć znacznego gromadzenia się ludzi w jednym miejscu ci.V. Jeśli się martwisz, natychmiast poproś ludzi, aby udali się do najbliższego schroniska” – powiedział Rusłan Krawczenko, student obwodu kijowskiego.

Obwód kirowogradzki Kropywnicki

Wielki Dzień w Kropywnickim będzie trwał od 23:00 do 05:00 do końca dnia, bezpieczeństwa, schronienia i godziny policyjnej. Miskrada zaleciła pracownikom kościelnym wspólnot wyznaniowych odnowienie obiektów i prowadzenie nabożeństw w celu utrzymania najwyższego poziomu bezpieczeństwa, podniesienia świadomości w sporach religijnych na temat najbliższych im schronisk oraz przestrzegania reżimu prawnego wojska. godzina policyjna, zachowanie w godzinie wielkiego niepokoju, wyjątkowość wielkiej chciwości ludzi. Przepisy te nakazywały mieszkańcom Kropywnyckiego przestrzeganie godziny otwarcia kościołów.

Komunikacja miejska w Kropywnyckim w Wielkim Dniu będzie obowiązywała godzina policyjna: 5 maja kursować będą autobusy i trolejbusy będą mogli pracować o rok wcześniej – od 05:00 i pracować do 22:00.

Oświetlenie ulicy przed Wielkim zostanie wyłączone o godz. 23.00 i włączone o godz. 05.00 rano, tak aby lokalni mieszkańcy nie mogli ręcznie dotrzeć do świątyń i wrócić do domu.

>

Również trawy 4 i 5 zasiedlą teren regionalnego centrum i bezpieczeństwa. Patrol policji i policja krajowa będą znajdować się w pobliżu miejsca kultu i miejsca gromadzenia się chrześcijan.

Obwód chersoński

W obwodzie chersońskim na terenie okupowanych osiedli obchodzone jest wielkie święto Gmina Nowokachowsk. Fajnie, że Kozatska przechodzi przez płot przy wejściu masowym. Ogrodzenie awaryjne zostało zatwierdzone zarządzeniem szefa MVA Nowokachowsk nr 169-od z dnia 25.04.2024.

„Pojazdy są takie, że Rosjanie często postrzegają wykup ludzi jako potencjalny cel prowokacji, szczególnie w dni świąteczne, ludność jest odgradzana magazynami, odprawiającymi nabożeństwa w kościołach w godzinach policyjnych i wykupującymi ludzi. Jest to godzina Wielcy Święci, odprawiający święte nabożeństwa (błogosławieństwo) na terenie kościołów” jest zawarty w aplikacji MBA.

Obwód wołyński Łuck

Na Wołyniu będzie obowiązywać godzina policyjna bez zmian – od 00:00 do 05:00. Lord diecezji wołyńskiej OCU Michaił Rospow powiedział, że dzisiaj w Łucku będzie nabożeństwo w Soborze Świętej Trójcy, ale trzeba egzekwować czas wojny. My też będziemy mieli te same dekrety i nabożeństwa nocne. „To sprawiedliwe że parafianie powinni się stawić: powinni przyjść przed godziną policyjną, a nawet po niej. Parafianom katedry zalecamy, aby przybyli do kościoła przed północą” – wyjaśnił.

Ci, którzy planują przyjechać do świątyni, na dzień rangi nabożeństwa Wielkiego Dnia, meldują się w katedrze od 6. rocznicy rangi.

Tarnopol

Którego losu z góry nie usunięto także z Tarnopola, gdzie od 00:00 do 04:00 obowiązuje godzina policyjna. Jednocześnie w Wielkim Dniu w okolicy będzie więcej komunikacji miejskiej.

I tak do magazynu przy ulicy Mykułynieckiej w tygodniu 5 maja i tygodniu 12 maja trolejbusy nr 8 i minibusy nr 5, 5A, 8, 18, 31 kursują według takiego samego rozkładu jak w dni powszednie. Dodatkowo do centrum Autostrady Lwowskiej w dniach 5–7 i 12 maja kursują dwa autobusy nr 32.

„Do magazynu we wsi Podgorodne w dni powszednie od 23 do 3 maja maja oraz w weekendy 27, 28 kwietnia i 4 maja w godzinach od 10 do 19 co tydzień kursują po trzy autobusy nr 11 i nr 27. Ponadto w dniach 5, 6, 7 i 12 maja pasażerowie przewozią autobusy nr 11 i 27 o godz. w regularnych odstępach czasu, jak w dni powszednie, nr 1A do magazynu w Podgorodnym, przewozimy pasażerów według rozkładu” – należy udać się do wyznaczonego centrum Tarnopola.

Charków

Obwód charkowski również nie poinformował o planach wprowadzenia godziny policyjnej w Wielki Dzień. Tam również tradycyjnie pracuje się od 23:00 do 5:00.

W międzyczasie podjęto decyzję o zapełnieniu skarbców i kompleksów pamięci pod Charkowem, których organizatorem jest przedsiębiorstwo „Rytuał “, 5 maja sposób zabezpieczenia przed ostrzałem Federacji Rosyjskiej.

Ponadto zgodnie z zaleceniami DSNS miejscowość wymaga wzniesienia płotu:

Wydaje się, że wcześniej RBC-Ukraina pisała w materiale, że nadchodzący Wielki Dzień jest bardzo drogie i że rezerwy można zgromadzić przed Świętem.

Wiadomo też, że prognostycy pogody podali, jaka będzie pogoda w Święto.

Przeczytaj warunki i ważne informacje na temat wojny między Rosją a Ukrainą nakanale RBC-Ukraina w Telegramie.

Exit mobile version