Site icon GEO Polityka

Odkrywanie kryptografii: czym jest audyt inteligentnych kontraktów

Opinia W świecie kryptowalut nie można przecenić znaczenia bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że ​​oferowane produkty stają się coraz bardziej złożone. Jednym ze środków, który stał się standardem bezpieczeństwa, jest inteligentny audyt kontraktów.

Inteligentne kontrakty

Inteligentny kontrakt jest zwykle rozumiany jako samowykonujący się program komputerowy, który uruchamia się automatycznie po spełnieniu określonych warunków i jest przechowywany w łańcuchu bloków. Obecnie technologia inteligentnych kontraktów stanowi podstawę DeFi i Web3. Umożliwia tworzenie zdecentralizowanych aplikacji (dApps), które działają na blockchainach.

Inteligentny kontrakt różni się nieco od zwykłych programów komputerowych, ponieważ jest wykonywany na wirtualnej maszynie typu blockchain i po wykonaniu na nim pewnych działań, te ostatnie są odzwierciedlane bezpośrednio w rozproszonym rejestrze, a ich wynik może nie będzie już wycofywany. 

Ponadto wykonanie inteligentnego kontraktu jest bardziej złożone niż wykonanie zwykłego programu, ponieważ odbywa się na blockchainie, a nie na osobnym urządzeniu. Aby działania inicjowane inteligentnym kontraktem mogły nastąpić, konieczna jest pomoc uczestników sieci, którzy weryfikują pracę wykonaną przez inteligentny kontrakt. Ponadto jej wykonanie musi zostać zarejestrowane jako transakcja. Oczywiście trzeba za to uiścić opłatę, więc wdrożenie inteligentnych kontraktów nie jest bezpłatne.

Co to jest audyt inteligentnych kontraktów

Z powyższego jasno wynika, że ​​kodowanie i realizacja inteligentnych kontraktów jest niezwykle ważnym elementem. Koszt błędu jest tutaj z reguły znacznie wyższy niż w konwencjonalnych programach komputerowych. Aby zminimalizować ryzyko związane z wdrażaniem inteligentnych kontraktów, uciekają się do audytu.

Audyt inteligentnych kontraktów to szczegółowa analiza kodu inteligentnych kontraktów w celu wyeliminowania błędów, proaktywnej identyfikacji luk w zabezpieczeniach, minimalizacji ryzyka i exploitów oraz optymalizacji wydajności kodu. Mówiąc najprościej, audyt inteligentnych kontraktów to analiza kodu.

Po co nam audyt inteligentnych kontraktów

Najbardziej oczywistą rzeczą jest oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa. Wcześnie wykryta i załatana luka w zabezpieczeniach może zaoszczędzić ogromne sumy pieniędzy, które musiałyby zostać utracone, gdyby atakującym udało się wykorzystać tę lukę.

Audyt jest także niezbędny, aby proaktywnie wykryć błędy zakłócające wewnętrzną logikę inteligentnego kontraktu. Czyli tak, żeby nie powstawały sytuacje, w których koder miał jedno na celu, a inteligentny kontrakt robił co innego.

Nie powinniśmy zapominać o wydajności kodu. Jeśli kod zwykłego programu jest słabo zoptymalizowany, najprawdopodobniej nie wpłynie to na nic poza jego wydajnością. Tak, komputer będzie musiał wykonać więcej czynności i wydać więcej zasobów obliczeniowych, niż jest to konieczne do wykonania zadania. Ale cena nieskutecznego inteligentnego kodu kontraktu jest znacznie wyższa, ponieważ za każdą dodatkową akcję w blockchainie będziesz musiał zapłacić prowizję. Dlatego niepotrzebne linie kodu mogłyby hipotetycznie zamienić inteligentny kontrakt w generator strat.

Istnieją też inne powody audytowania inteligentnych kontraktów, które nie są bezpośrednio związane z kodem – np. audyt zwiększa zaufanie użytkowników i inwestorów. Tym samym konieczne jest także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej konkretnego projektu.

Jak przebiega kontrola

Podczas audytu inteligentnych kontraktów wykorzystuje się szeroką gamę różnych narzędzi i technik. Proces ten nie ma typowego charakteru, jednakże najczęściej wykorzystuje się następujące etapy audytu inteligentnych kontraktów:

Zbieranie dokumentacji

Dokumentacja może zawierać różne elementy, np. jako baza kodu projektu, architektura, biała księga i powiązane materiały. Jest to konieczne, aby audytorzy zrozumieli zadanie, logikę i kontekst projektu.

Testowanie automatyczne

Analizuje wszystkie możliwe stany inteligentnego kontraktu i identyfikuje kwestie, które mogłyby zagrozić jego bezpieczeństwu lub funkcjonalności. Na tym etapie audytorzy mogą także przeprowadzić testy integracyjne, jednostkowe i penetracyjne. Co więcej, dziś sztuczna inteligencja może pomóc w audytowaniu inteligentnych kontraktów – stopniowo opanowuje proces wyszukiwania błędów i podatności.

Ręczny przegląd kodu

Na tym etapie zespół programistów sprawdza kod linia po linii pod kątem błędów, luk w zabezpieczeniach i innych problemów. Tak, automatyczne testy dobrze identyfikują błędy, ale wykrywanie wad architektonicznych lub logicznych w inteligentnej umowie nadal wymaga udziału człowieka. Ręczny przegląd kodu pozwala także na optymalizację programu i obniżenie kosztów prowizji.

Klasyfikacja błędów

Klasyfikacja błędów kontraktowych polega na uszeregowaniu wszystkich błędów i luk według ważności. Na podstawie tej klasyfikacji tworzony jest raport, w którym audytorzy sugerują najlepsze sposoby rozwiązania problemów w kodzie. Każdy błąd jest klasyfikowany w zależności od wagi spowodowanego exploita:

 • Błąd krytyczny – wpływa na bezpieczeństwo całego protokołu.

 • Poważny błąd to błąd w strukturze logicznej (czasami elementów centralizacji), który może prowadzić do utraty środków użytkownika lub kontroli nad protokołem.

 • Średni błąd – wpływa na ogólną wydajność lub niezawodność platformy.

 • Drobny błąd nie jest najskuteczniejszym kodem, który nie zagraża bezpieczeństwu projektu.

 • Błąd informacyjny – związany z formą/prezentacją informacji, ustalonymi praktykami branżowymi.

 • Do typowych błędów, które można rozpoznać w wyniku audytu inteligentnych kontraktów, należą: błędy ortograficzne, brak możliwości rozróżnienia osób od umów, podatność na liczby losowe, zależność od znacznika czasu i Wkrótce.

  Cena emisyjna

  Oczywiste jest, że audyt inteligentnych kontraktów wymaga zespołu doświadczonych programistów wyposażonych w narzędzia do przeglądu kodu. Ich czas jest wart mnóstwo pieniędzy. Według zasobu Fintechnews koszt audytu waha się od 5 000 do 15 000 dolarów, w zależności od złożoności zadania. W niektórych szczególnie skomplikowanych przypadkach koszt audytu może być jeszcze wyższy. Koszt opracowania inteligentnych kontraktów waha się średnio od 7 000 do 45 000 dolarów, w zależności od złożoności. W niektórych przypadkach cena może osiągnąć 100 000 dolarów.

  Wnioski

  Kontrola inteligentnych kontraktów jest zadaniem złożonym, kosztownym i odpowiedzialnym. Z drugiej strony wdrażanie inteligentnych kontraktów na blockchainie to złożony proces, który wymaga poważnych inwestycji, zarówno pieniężnych, jak i intelektualnych. Dlatego audyt inteligentnych kontraktów stał się integralnym etapem uruchamiania wszelkich projektów wykorzystujących inteligentne kontrakty. Pozwala wykryć błędy na wczesnym etapie, poprawić logikę realizacji programu i zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną projektu.

  Источник: bits.media

  Exit mobile version