Site icon GEO Polityka

NFT wracają do biznesu: czym są autonomiczne, niewymienne tokeny

W świecie przedmiotów kolekcjonerskich panuje mała sensacja – autonomiczne NFT, które łączą w sobie niezamienny funkcjonalność tokena i inteligentnego kontraktu. Jak działa ta technologia, gdzie można ją zastosować i czy rynek NFT może odzyskać popularność?

Samodzielne NFT

Autonomiczne transakcje NFT lub aNFT to rodzaj niezmiennego tokena, który jest zaprogramowany do samodzielnego wykonywania określonych funkcji (takich jak inicjowanie transakcji, dystrybucja przychodów lub tworzenie innych tokenów). Funkcje te są zazwyczaj wbudowane w transakcje NFT przy użyciu inteligentnych kontraktów, dzięki czemu tokeny mogą wykonywać działania autonomicznie, bez konieczności interwencji człowieka.

Kluczowe cechy transakcji NFT

Handel: transakcje NFT mogą wchodzić w interakcję z portfelami i aplikacjami. Na przykład aNFT można zaprogramować tak, aby token sprzedawał się sam po spełnieniu określonych warunków.

Udostępnianie: aNFT mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie pożyczek na platformach DeFi.

Tokenizacja aktywów w świecie rzeczywistym: aNFT mogą oferować automatyczne wypłaty, gdy w świecie rzeczywistym zostaną spełnione określone warunki. aNFT mogą być powiązane z rzeczywistymi przedmiotami lub zobowiązaniami. Na przykład NFT mogą reprezentować udziały w przedsiębiorstwie. Wtedy posiadacz tokena będzie mógł otrzymywać płatności zaprogramowane przez inteligentną umowę.

Głosowanie: aNFT można wykorzystać do reprezentowania praw głosu w spółce lub zdecentralizowanej organizacji autonomicznej (DAO). Posiadacz tokena może zaprogramować go tak, aby głosował w określony sposób, np. poprzez powtarzanie decyzji innego wyborcy.

Reklama: Samodzielne NFT można zaprogramować do wyświetlania reklam, sponsoringu lub promocji. Na przykład, gdy artysta cyfrowy tworzy samodzielny NFT z logo lub produktem reklamowanej marki. Ponadto reklama może się zmieniać w miarę zawierania nowych umów.

Subskrypcje: samodzielne NFT mogą być wykorzystywane do zapewniania dostępu do ekskluzywnych treści lub usług.

Płatności tantiem i redystrybucja zysków: Dobrą rzeczą w przypadku NFT generujących dochód jest to, że możesz określić w ich kodzie, w jaki sposób ten dochód będzie dystrybuowany. Na przykład właściciel lub autor tokenizowanej piosenki za pomocą NFT może ustalić, że część dochodów zostanie przekazana na cele charytatywne lub na rzecz osoby trzeciej.

Ta lista nie jest wyczerpująca. Funkcjonalność aNFT, podobnie jak w zasadzie funkcjonalność inteligentnych kontraktów, ograniczona jest jedynie wyobraźnią, talentem i możliwościami programisty z jednej strony, a także możliwościami języka programowania i maszyny wirtualnej, na której inteligentny z drugiej strony umowa zostanie wdrożona.

Główne obszary zastosowań NFT

Pomimo tego, że zastosowanie aNFT może być bardzo różne (podobnie jak funkcja, ogranicza je jedynie wyobraźnia programisty i możliwości techniczne), główny potencjał tokenów autonomicznych upatruje się w poniższych obszarach.

Nieruchomości i prawa majątkowe 

Samodzielne transakcje NFT można wykorzystywać do tworzenia samowykonujących się umów dotyczących nieruchomości. Inteligentna umowa jest w stanie zapewnić, że wszystkie uczestniczące strony otrzymają automatyczne płatności na podstawie wcześniej określonych warunków. Upraszcza to proces kupna i sprzedaży, eliminuje niepotrzebnych pośredników i zmniejsza koszty transakcyjne. aNFT mogą zapewnić elastyczną i konfigurowalną własność aktywów. W tym schemacie NFT pełni rolę świadectwa własności (na przykład własności lub dzierżawy), a inteligentna umowa określa warunki transakcji. Na przykład transakcje NFT można wykorzystać do przedstawienia częściowej własności aktywów w postaci nieruchomości, co umożliwiłoby bezpieczne wejście na rynek nawet przy niewielkim portfelu.

Zdecentralizowane finanse

Samodzielne NFT można łatwo zintegrować z DeFi, co mogłoby stworzyć nowe instrumenty finansowe i możliwości inwestycyjne. Dzięki inteligentnym kontraktom NFT są w stanie samodzielnie przeprowadzać transakcje, generować dochody i wykonywać wiele innych funkcji.

Sztuka

Samodzielne NFT mogą być używane do tworzenia programowalnej grafiki cyfrowej, umożliwiając artystom dodawanie interaktywnych funkcji do ich dzieł. Na przykład aNFT jest zaprogramowany tak, aby z czasem zmieniać wygląd, reagować na zmiany właściciela lub ujawniać ukrytą treść pod pewnymi warunkami. Tak, samodzielni zwolennicy NFT mówią o pojawieniu się nowych gatunków i form sztuki cyfrowej, które wykraczają poza proceduralnie generowane punki i małpy. I oczywiście metody aNFT mogą zapewnić artystom nowe sposoby zarabiania na swojej twórczości. 

Treści muzyczne i wideo

Transakcje NFT offline są przydatne do optymalizacji opłat i tantiem. Na przykład artysta może utworzyć plik NFT reprezentujący własność utworu i zaprogramowany tak, aby automatycznie rozdzielał przychody za każdym razem, gdy utwór będzie przesyłany strumieniowo lub pobierany. Teoretycznie mogłoby to wyeliminować pośredników i doprowadzić do demokratyzacji rynku.

W zasadzie te same mechanizmy mogą działać w obszarze treści wideo, na przykład kursów online.

Gry i multiwersy

aNFT można używać do tworzenia samowykonujących się i konfigurowalnych zasobów w grze, takich jak przedmioty, środowiska i postacie niezależne (NPC). Załóżmy, że NFT to przedmiot w grze wideo, który gracz może zdobyć. Na przykład artefakt, broń lub zbroja. Funkcjonalność samodzielnych NFT pozwoli programistom zaprogramować te przedmioty z określonymi atrybutami, takimi jak obrażenia lub punkty obrony, a także określić specjalne zdolności, zachowanie lub interakcję ze światem gry.

W innym przykładzie NPC oparte na NFT mogą oferować graczom bardziej interaktywne doświadczenia dzięki dynamicznym fabułom, różnym poziomom trudności itp. Można też wykorzystać niezależne NFT do zapewnienia kompatybilności między grami, umożliwiając użytkownikom jednoczesne korzystanie z aNFT w wielu grach. i na różnych platformach. W kontekście tokenizacji i mikrotransakcji, które odgrywają dużą rolę we współczesnej branży gier, rozwiązania aNFT mogą zainteresować twórców gier, którzy nie chcą zawracać sobie głowy wydawcami.

Jak tworzone są samodzielne NFT

Aby stworzyć NFT, nie wystarczy już po prostu narysować obraz i zmiażdżyć go na platformie. Opracowanie takiego tokena wymaga pewnej wiedzy technicznej z zakresu pisania inteligentnych kontraktów. Ale potencjalne korzyści są tego warte. Po pierwsze, można zwrócić się do specjalistów (są już osobne propozycje), a po drugie, jeśli aNFT zyskają na popularności, duże platformy zapewne wkrótce zaczną oferować gotowe rozwiązania do autonomicznizacji tokenów za grosze lub za darmo.

Opracowanie samodzielnych NFT nie jest zbyt trudne. Proces tworzenia składa się z następujących kroków:

 • Opis problemu. Określ, co zrobi NFT. Na przykład token musi wywołać określoną akcję podczas zakupu lub sprzedaży lub wygenerować nowe tokeny.

 • Wybór platformy. Po określeniu funkcjonalności musisz wybrać platformę blockchain. Ethereum jest najpopularniejszą platformą dla NFT, ale inne platformy, takie jak Binance Smart Chain i Solana, również mogą być interesujące.

 • Pisanie inteligentnego kodu kontraktu.Etap kodowania jest najbardziej krytyczny. Inteligentnego kontraktu należy nauczyć wykonywać zadania, jakich oczekuje się od tego konkretnego autonomicznego NFT. Najbardziej odpowiednimi do tego językami programowania są Solidity i Vyper.

 • Test inteligentnego kontraktu. Przed wdrożeniem w łańcuchu bloków inteligentny kontrakt powinien zostać dokładnie przetestowany, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami. Istnieje kilka środowisk testowych, takich jak Truffle, Waffle, Chai. Testy mogą być automatyczne lub ręczne.

 • Wdrożenie inteligentnego kontraktu: po wyeliminowaniu wszystkich błędów i pomyślnym przejściu testów inteligentny kontrakt jest wdrażany w łańcuchu bloków.

 • Tworzenie NFT offline: Po wdrożeniu inteligentnej umowy możesz w końcu wygenerować NFT offline. Nadaje się do tego portfel obsługujący NFT, taki jak Metamask.

 • Interakcja z NFT.Ostatnim etapem jest właściwie autonomiczne działanie NFT, kiedy token działa samodzielnie, zgodnie ze swoim programem.

 • Jak nowy jest pomysł

  Publikacje na temat NFT zaczęły pojawiać się nie tak dawno temu, ale pomysł połączenia NFT i inteligentne kontrakty nie są niczym nowym. Transakcje NFT są najczęściej spotykane w ekosystemie Ethereum, gdzie rozwijają się inteligentne kontrakty. I oczywiście zjednoczenie w tej czy innej formie nie trwało długo.

  Na przykład w 2021 r. cyfrowe dzieło o nazwie Everydays: the First 5000 Days zostało sprzedane na aukcji za prawie 70 milionów dolarów. Aukcja została przeprowadzona za pośrednictwem inteligentnego kontraktu NFT na Ethereum. Po zakończeniu aukcji własność NFT została automatycznie przeniesiona na cyfrowy portfel kupującego zgodnie z zasadami określonymi w inteligentnym kontrakcie.

  A jednak w 2024 r. ponownie zaczęto mówić i pisać o NFT. Być może jest to swego rodzaju zmiana paradygmatu, o którą prosiliśmy od dawna. Znane NFT już dawno straciły na popularności, nadszedł czas, aby nabrały bardziej praktycznego znaczenia, a nie pozostały jedynie wirtualnym certyfikatem własności cyfrowego obiekt. Przestała być interesująca, gdy tylko ucichł szum wokół kolekcjonerskich NFT.

  Nieoczywistą zaletą łączenia inteligentnych kontraktów i NFT może być wyższy próg wejścia na rynek, eliminujący przynajmniej część poszukiwaczy łatwego zysku, których dominację w dużej mierze przewodził rynek tradycyjnych niewymiennych tokenów odmówić.

  Wniosek

  aNFT to rodzaj niezamiennego tokena z funkcjami samowykonania, zaprogramowanego za pomocą inteligentnego kontraktu. Takie NFT mogą wykonywać działania autonomicznie, takie jak generowanie i redystrybucja dochodu lub tworzenie innych tokenów. W przeciwieństwie do zwykłych NFT, samodzielne kontrakty mogą niezależnie wchodzić w interakcję z blockchainem i innymi inteligentnymi kontraktami, otwierając pole do adopcji. Być może teraz rynek NFT wejdzie w „bardziej dojrzałą” fazę rozwoju, stając się zdolnym do zaoferowania ciekawych rozwiązań technicznych.

  Источник: bits.media

  Exit mobile version