Site icon GEO Polityka

Jak ludzie pojawili się na Ziemi: nowy wniosek naukowców

Twitter LinkedIn

Jak pojawili się ludzie na Ziemi: przedstawiciele środowiska naukowego nieustannie zajęci są poszukiwaniem korzeni ewolucji człowieka i to wydaje się, że odkryli jedno z powiązań z falami grawitacyjnymi przenikającymi wszechświat.

Ta informacja została podana przez zasób IFL Science, podaje URA-Inform.

Przypuszczenia naukowców

Ta niesamowita teoria została opublikowana przez badaczy z King's College London w formie przeddruku. Choć ich artykuł wciąż oczekuje na recenzowanie i zatwierdzenie przez środowisko naukowe, już budzi ogromne zainteresowanie.

Autorzy pracy przypomnieli, że do istnienia znanych form życia potrzebny jest jedynie kilka pierwiastków chemicznych: wodór, węgiel, azot, tlen i fosfor, a także siarka. Niektóre proste typy życia ograniczają się nawet do tego podstawowego zestawu.

Pierwsza przyczyna życia na Ziemi

Pierwszy z tych pierwiastków, wodór, pojawił się we wszechświecie w wyniku Wielkiego Wybuchu. Kolejne trzy są produktem syntezy helu podczas życia zwykłych gwiazd. Fosfor odkryto w pozostałościach supernowej Kasjopei A, co potwierdza tezę, że powstaje on w wyniku eksplozji tego typu gwiazd. Supernowe wytwarzają także siarkę i znacznie zwiększają ilość węgla i tlenu w przestrzeni, które hojnie rozprowadzają wokół siebie.

Obserwacji tej dokonano już wcześniej, ale autorzy nowego artykułu zauważają, że łączenie się gwiazd neutronowych jest konsekwencją fal grawitacyjnych. Biorąc pod uwagę skalę Wszechświata, prawdopodobieństwo zderzenia tak rzadkich obiektów jak gwiazdy neutronowe jest niezwykle małe.

Ogólne informacje o zjawiskach kosmicznych

Gwiazdy neutronowe `8212 ; są produktem supernowych, które nie są na tyle potężne, aby stać się czarnymi dziurami. Kiedy tworzy się układ podwójny dwóch gwiazd o masach od 10 do 25 mas Słońca, każda z nich może przekształcić się w gwiazdę neutronową. Pod warunkiem, że żadna eksplozja nie wyrzuci żadnej z pary w przestrzeń, gwiazdy będą nadal krążyć wokół siebie.

Bez fal grawitacyjnych kilonowe byłyby znacznie rzadszym zjawiskiem w przestrzeni kosmicznej niż obecnie. Możliwość wystąpienia takich zderzeń jest tak mała, że ​​we Wszechświecie pozbawionym grawitacji prawdopodobieństwo ich wystąpienia podczas życia Drogi Mlecznej byłoby niezwykle niskie. To ostatecznie doprowadziło naukowców do odpowiedzi na pytanie, jak ludzie pojawili się na Ziemi.

Przypomnijmy, że naukowcy znaleźli jajo gigantycznej bestii (zdjęcie).

Źródło informacji

Exit mobile version