Site icon GEO Polityka

Coinbase: Komitet Bazylejski uniemożliwia bankom używanie monet typu stablecoin

Przedstawiciele największej amerykańskiej giełdy kryptowalut Coinbase ogłosili, że z wymagań Bazylejskiej Komisji Nadzoru Bankowego wynika, że zamiar ograniczenia wykorzystania monet typu stablecoin do organizacji finansowych.

Komitet Bazylejski uważa, że ​​monety typu stablecoin powinny spełniać kryteria „kategorii grupy 1b”. Aby się zakwalifikować, aktywa muszą charakteryzować się niską zmiennością i wystarczającą płynnością. Komitet zasugerował, aby banki najpierw upewniły się, że w pełni rozumieją mechanizmy kształtowania kursu monety stablecoin.

W piśmie skierowanym do Komitetu Bazylejskiego zespół Coinbase argumentuje, że propozycje tej międzynarodowej organizacji nie opierają się na ryzyku, jakie stwarzają monety typu stablecoin dla banków, ale odzwierciedlają inne cele polityczne, których komitet nie uwzględnił w swoim główne wymagania.

Emitent USDC, Circle, wsparł swoich kolegów z Coinbase i ogłosił, że ocena blockchainów dokonana przez Komitet Bazylejski wymaga dokładnego przestudiowania. Circle twierdzi, że łatwo jest wdrożyć modele współpracy pomiędzy bankami a emitentami stablecoinów i komitet powinien zachęcać do takich inicjatyw. Zamiast przeszkadzać.

Wcześniej eksperci Coinbase zwracali uwagę, że rynek kryptowalut jest nadmiernie skoncentrowany na wynikach spotowych ETF-ów Bitcoin i nie uwzględnia innych ważnych parametrów.

Источник: bits.media

Exit mobile version