Site icon GEO Polityka

Kto może reasekurować emerytury od 1 kwartału: oświadczenie PFU

W pierwszym kwartale na Ukrainie planowana będzie restrukturyzacja emerytur dla pracujących emerytów. Ludzie wycofują wyższe emerytury w gotówce.

RBC-Ukraina informuje o tym w komunikacie do Funduszu Emerytalnego Ukrainy (PFU).

Termin restrukturyzacji emerytur dla pracujących emerytów to I kwartał 20 24 roku. Jednocześnie przetasowania zostaną przeprowadzone po otrzymaniu informacji o opłaceniu jednorazowej składki za I kwartał 2024 r. (termin składania wniosków upływa do 10 maja).Podwyższona została wysokość świadczeń emerytalno-rentowych i dopłat. za poprzednie miesiące, począwszy od 1 kwartału” ma być raportowany.

Komu będą reasekurowane emerytury i renty

Do emerytury automatycznie zostaną przywrócone renciści, którzy po uznaniu/poprzednim przywróceniu emerytury nadal składali wniosek i przepracowali 24 miesiące służby ubezpieczeniowej według stanu na 1 stycznia 2024 r. lub którzy przepracowali mniej niż 24 miesiące iv, ale po upływie poprzedniej zapowiedzi zmiana emerytury nastąpiła dwa lata temu.

< p>Ponieważ od 1 stycznia 2024 r. minęły nie mniej niż 24 miesiące okresu ubezpieczenia, przekwalifikowanie nastąpi w związku z korektą okresu ubezpieczenia. W tym przypadku rentę można obliczyć z zarobków, od których została naliczona emerytura w przypadku poprzedniego przeniesienia, a właściwie także z zarobków, jakie osoba osiągała pracując. jest rozpoznawana/poprzedzona.

Jednocześnie nie zmienia się wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia (dochodu), które było ubezpieczone przed uznaniem/wczesną restrukturyzacją emerytury.

Ponieważ po uznaniu/przetasowaniu emerytury na dzień 1 lutego 2024 r. przewidywane będzie krótsze 24 miesiące doświadczenia ubezpieczeniowego, korekty emerytury nastąpią nie wcześniej niż dwa dni od dnia uznania/przed korektą zakończonego okresu ubezpieczenia . Wynagrodzenie przy obliczaniu emerytur nie ulega zmianie.

Pracujący emeryci

Według stanu na 1 czerwca 2024 r. na Ukrainie było 10,5 mln emerytów. Spośród nich 2,7 mln osób kontynuowało pracę.

Według danych PFU średnia wysokość emerytury wyniosła 5385,25 hrywien, dla pracujących emerytów 5661,05 hrywien.

W 2023 r. Przeciętna wysokość emerytury dla pracujących liczba emerytów wzrosła o 17% (o 823,48 hrywien).

Exit mobile version