Site icon GEO Polityka

Pomoc dla przesiedleńców: Ministerstwo Polityki Społecznej ogłosiło aktualizację wymagań dla odbiorców świadczeń

Od początku tego roku uchwałą Rady Ministrów zmniejszono listę kategorii osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP), które mogłyby liczyć na pomoc państwa, obecnie jednak są one postanowiło ponownie rozważyć tę decyzję.

11 0

< img title="Pomoc dla przesiedleńców: Ministerstwo Polityki Społecznej ogłosiło zaktualizowane wymagania dla odbiorców płatności" src="https://geopolityka.org/wp -content/uploads/2024/03/0119cfa6ac2e9b5141660203b5c29dde.jpg" alt="Pomoc dla przesiedleńców: Ministerstwo Polityki Społecznej ogłosiło aktualizację wymagań dla odbiorców świadczeń" />

Zdjęcie –

O tym, że rząd pracuje obecnie nad dokumentem uzupełniającym listę IDP odbiorców pomocy społecznej, pisze NBN, powołując się na oficjalną stronę Ministerstwa Polityki Społecznej.< /p>

W szczególności, po aktualizacji odpowiednich przepisów, pomocą będą mogły zostać objęte:

W sytuacjach, gdy średni miesięczny dochód całkowity na&nbsp ;1 odbiorca migranta w rodzinach nie przekroczy 9 444 hrywny, wówczas pomoc społeczna będzie przeznaczona dla:

< p>Wcześniej pisaliśmy o czy konieczne jest, aby przesiedleni emeryci spieszyli się, aby przejść fizyczną identyfikację w Oschadbank.

nbnews.com.ua

Exit mobile version