Site icon GEO Polityka

MFW zaktualizował negatywny scenariusz dla Ukrainy: gospodarka doświadczy szoku, jeśli wojna się nasili

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizował scenariusz podstawowy i negatywny dla Ukrainy. Scenariusz negatywny zakłada, że ​​w związku z rosnącą intensywnością wojny szok gospodarczy rozpocznie się już w drugim kwartale br. Stwierdzono to w zaktualizowanym Memorandum w sprawie MFW.

►< /i> Przeczytaj kanał telegramowy “Ministerstwo Finansów”: najważniejsze wiadomości finansowe

„Zgodnie z polityką MFW dotyczącą udzielania pożyczek w warunkach wyjątkowo dużej niepewności pracownicy zaktualizowały scenariusz pesymistyczny w oparciu o założenie, że wojna będzie bardziej intensywna w 2025 r.” – czytamy w dokumencie.

Scenariusz pesymistyczny

Scenariusz negatywny zakłada zakończenie wojny do końca 2025 roku, w porównaniu do końca 2024 roku w scenariuszu bazowym. Zaznacza się, że szok zacznie się w drugim kwartale 2024 roku ze względu na intensywność wojny.

Doprowadzi to do gwałtownego spadku realnego PKB o 4% w 2024 r. (w porównaniu ze wzrostem na poziomie 3-4% w scenariuszu bazowym) i zerowego wzrostu w 2025 r.

Jednocześnie MFW oczekuje, że pogorszenie koniunktury w gospodarce z negatywnym Scenariusze uległy poprawie w porównaniu z prognozą z grudnia 2023 r., kiedy Fundusz spodziewał się spadku PKB o 5%.

Oczekiwany jest wzrost inflacji w 2024 r. ma wynieść 10%, w 2025 r. – 8,5%.

Łączną lukę finansową w scenariuszu negatywnym szacuje się na ok. 140,6 mld dolarów, czyli o ok. 19 mld dolarów więcej niż w prognozie bazowej na lata 2023-2027 (121,8 mld dolarów).

minfin.com.ua

Exit mobile version