Site icon GEO Polityka

Protetyka dla wojska i ludności cywilnej: jakie dokumenty są wymagane

W celu usunięcia protezy osoby cywilne i obywatele muszą pobrać kompletny pakiet dokumentów i przekazać go do narządu podkręgowego. Można ją także uzyskać online.

RBC-Ukraina informuje o tym w korespondencji z służbą prasową Ministerstwa Polityki Społecznej.

Aby otrzymać protezę, należy najpierw zrezygnować swoją licencję. Może go sformułować komisja lekarska, wielodyscyplinarny zespół rehabilitacyjny lub przedstawiciele komisji eksperckiej lekarsko-społecznej.

Taki dokument może zawierać dane pacjenta i służyć celom rehabilitacji.

Jakie dokumenty są nadal wymagane:

W celu złożenia dokumentów można skontaktować się z pracownikiem socjalnym w szpitalu, Centrum Usług Administracyjnych lub Zarządem Terytorialnym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla Osób Niepełnosprawnych .

Można to zrobić także on-line za pośrednictwem konta elektronicznego Centralnego Banku Danych o Problemach Niepełnosprawności Ministerstwa Polityki Społecznej. Niezależnie od formy złożenia dokumentów przeznaczonych na protetykę na konto elektroniczne osoby niepełnosprawnej.

Po dokonaniu przez pacjenta wyboru i chęci usunięcia protezy należy wybrać projekt urządzenia, omówić możliwe elementy składowe itp. Przygotowanie protezy może zająć średnio 45 dni roboczych.

Ministerstwo Polityki Społecznej twierdzi, że wszystkie usługi są bezpłatne.

Protetyka na Ukrainie

Już wcześniej informowaliśmy, że na Ukrainie złożono wniosek o utworzenie pierwszej platformy internetowej dotyczącej protetyki.

Ponadto obecny Gabinet Ministrów rozszerzył możliwości państwowego programu protetycznego. Uczestnicy działań bojowych zamiast mechanicznej mogą od razu usunąć protezę o zaawansowanej funkcjonalności.

O tym, jak bezpiecznie usunąć protezę, jakie dokumenty są potrzebne tym, których moc gwarantuje taką pomoc, – w materiale Republiki Białorusi K-Ukraina.

Przeczytaj warunki i ważne informacje dotyczące wojny między Rosją a Ukrainą na kanale RBC-Ukraina w Telegramie.

Exit mobile version