Site icon GEO Polityka

Podstawy do optymizmu: jak będą rozwijać się kredyty hipoteczne w drugim kwartale 2024 roku

W najbliższej przyszłości możemy spodziewać się stopniowego wzrostu liczby deweloperów akredytowanych w ramach programu єOselya, a także wystarczających podstaw do aktywnego rozwijania umów partnerskich pomiędzy deweloperami a bankami komercyjnymi, jako kolejnego skutecznego narzędzia rozwoju kredytów hipotecznych na pierwotnym rynku mieszkaniowym. O tym poinformowała Elena Dmitrieva, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Globus Banku.

Przeczytaj „Ministerstwo Finansów” na Instagramie: najważniejsze wiadomości o inwestycjach i finansach

Według Ukraińskiej Finansowej Spółki Mieszkaniowej (Ukrfinzhilye) na początku marca liczba deweloperów akredytowanych udział w państwowych hipotekach wyniosło już 27 firm z 13 obwodów (64 obiekty, biorąc pod uwagę zarówno pojedyncze zespoły mieszkaniowe, jak i poszczególne sekcje-domy w obrębie zespołu mieszkalnego).

Według Dmitrievy w ciągu najbliższych 2- Po 3 miesiącach zaangażowanie programistów w program „Eoselya” może stać się bardziej zauważalne:

Podstawowe wymagania ogólnych programów hipotecznych banków i deweloperów

Aby uzyskać akredytację banku i realizować wspólne programy kredytów hipotecznych z deweloperami, należy spełnić następujące wymagania:

Proces akredytacji to przede wszystkim potwierdzenie przez bank zdolności finansowej i technicznej dewelopera do wywiązania się ze swoich zobowiązań wobec inwestorów-nabywców, a także zgodności obiektu z deklarowanymi cechami jakościowymi. Tak naprawdę bank bierze na siebie część ryzyka dewelopera, gwarantując kupującym bezpieczeństwo zakupu domu w konkretnym kompleksie mieszkaniowym.

Jakie są zalety kredytu hipotecznego na pierwotnym rynku mieszkaniowym< /h3>

Główną zaletą kredytu hipotecznego na rynku pierwotnym jest w dalszym ciągu możliwość zakupu nowoczesnego mieszkania o wysokiej jakości po cenie średnio o 25-30% niższej niż w już wybudowanym osiedlu, gdyż z reguły nowe mieszkania są droższe ze względu na znaczne zmniejszenie ryzyka dla kupujących. Ponadto umowa kredytu hipotecznego faktycznie „ustala” cenę i chroni kupującego przed niepożądanym wzrostem ceny kupowanego mieszkania w przypadku deprecjacji waluty krajowej.

Zwracam uwagę, że od początku 2024 roku na rynku pierwotnym największy popyt na zakup mieszkania z kredytem hipotecznym (około 70% wszystkich transakcji) obserwuje się na mieszkania 1,2-pokojowe o powierzchni 45 m2 do 70 m2 o całkowitym koszcie od 2 mln UAH do 3 mln UAH Ponadto w zdecydowanej większości przypadków transakcje zawierane są na okres do 20 lat z wkładem własnym w wysokości 30% kosztów domu.

Oprócz ceny i powierzchni domu, dla potencjalnych nabywców-kredytobiorców ważnych jest również kilka cech jakościowych kompleksu mieszkalnego:

Od początku roku na rynku pierwotnym stopniowo wraca trend „konkurencji jakościowej” zespołów mieszkaniowych, co jest dobrym sygnałem dla rynku budowlanego, a wtedy deweloperzy będą musieli skoncentrować swoje wysiłki nie tylko na czasie budowy, wolumenów sprzedaży, poszerzania możliwości akwizycyjnych, ale także na tworzeniu naprawdę komfortowych i nowoczesnych mieszkań.

Co wpływa na rozwój kredytów hipotecznych

Według Dmitrievej w drugim kwartale główne czynniki od czego będzie zależał rozwój kredytów hipotecznych na rynku pierwotnym, będzie wynosić:

Rytm otrzymywania i wystarczająca wielkość pomocy makrofinansowej na pokrycie bieżących wydatków budżetu państwa (stabilność waluty krajowej, co zachęca NBU do dalszego obniżania stopy dyskontowej). Rozwój gospodarki, a w szczególności branży budowlanej poprzez aktywne zaangażowanie firm budowlanych i deweloperskich w odnowę kraju. Aktywny rozwój programów bankowości kredytowej i depozytowej: zwiększona konkurencja o klientów. Czynniki „militarne”: przezwyciężenie skutków agresji, sytuacja na froncie. Czynniki społeczno-polityczne: jedność społeczna, przejrzystość decyzji i działań władz.

Oczekuje się, że od kwietnia do czerwca 2024 r. na rynku pierwotnym w ramach programu eOselya oraz wspólnych programów hipotecznych banków i deweloperów będzie można zawrzeć łącznie do 200-250 transakcji hipotecznych na łączną kwotę do 500 mln UAH . Jednocześnie około 80-85% kredytów hipotecznych zostanie wydanych w Kijowie, obwodzie kijowskim i niektórych ośrodkach regionalnych, głównie w obwodach zachodnich.

W sprzyjających warunkach gospodarczych, politycznych i wojskowych dalsza korekty stopy dyskontowej można spodziewać się już w drugim kwartale – z 14,5% do 14-13%.

„Oczywiście banki komercyjne już eksplorują możliwości możliwość obniżenia oprocentowania kredytów hipotecznych: w zależności od okresu i wielkości wkładu własnego mogą one spaść do 5-17% w skali roku, co można uznać za pozytywny sygnał dla przyszłych nabywców domów na rynku pierwotnym, którzy zdecydują się skorzystać z zarówno państwowe kredyty hipoteczne, jak i wspólne programy hipoteczne z deweloperami” – zauważył Pierwszy Wiceprezes Zarządu Globus Banku.

minfin.com.ua

Exit mobile version