Site icon GEO Polityka

Europa Cieszę się, że mogę prosić o sankcje wobec Federacji Rosyjskiej: co jest proponowane

Rada Europejska wezwała do nałożenia sankcji na Federację Rosyjską za inwazję na Ukrainę. Zokrem proponuje się opracowanie nowego zestawu podejść, aby nie pozwolić agresorowi na ominięcie sankcji za pośrednictwem osób trzecich.

RBC-Ukraina informuje o tym w komunikacie przesłanym stronie wsparcia społecznego przez Prezydenta Unii Europejskiej w imieniu Charlesa M. Ishelyi Katherine Kesinge.

Oświadczenie Unii Europejskiej skierowane do Ukrainy wskazuje, że potrzebny jest nowy pakiet do odwołania, którego celem jest dalsze osłabienie rosyjskiego ustawodawstwa prowadzić agresywną wojnę, zakończoną wzmocnieniem sankcji.

„Skuteczne wdrożenie sankcji jest niezwykle ważne. Unia Europejska zwraca się do Rady i Komisji o usprawnienie wymiany informacji, wzmocnienie wdrażania oraz aktywizację działań UE i państw członkowskich trzeciego z ich krawędziami oraz zamknięcie wszelkich luk prawnych zarówno w środku, jak i poza Unią” – czytamy w dokumencie.

Pod lukami kryją się ważne podejścia pozwalające uniknąć unikania sankcji za pośrednictwem stron trzecich i zapewnienia ich ochrony poprzez zabezpieczenie oddziałów unijnego przedsiębiorstwa za granica.

W oświadczeniu wskazano także, że dostęp Rosji do wrażliwych towarów i technologii, które mogą mieć ogromne znaczenie dla prowadzenia działań wojskowych, może zostać maksymalnie ograniczony, aby w miarę możliwości ograniczyć celowanie do podmiotów w państwach trzecich, wlewając m.in. objazd.

Ponadto Rada Europejska wzywa Wysokiego Przedstawiciela Komisji Europejskiej do przygotowania dalszych sankcji wobec Białorusi, Korei Południowej i Iranu.

21-22 Bruksela odbędzie spotkanie z przywódcami krajów Unii Europejskiej. Obecnie uważnie monitoruje się kontynuację wsparcia dla Ukrainy, bezpieczeństwo żywnościowe i obronność, sytuację w ramach Zamkniętej Konwergencji, ekspansję żywnościową UE, sprawy międzynarodowe, migrację i rządy na obszarach wiejskich.

Sankcje UE wobec Rosji

Wraz z początkiem inwazji na dużą skalę Unia Europejska regularnie wprowadza sankcje wobec Rosji za agresywną wojnę przeciwko Ukrainie. Sankcje zostaną nałożone na rosyjskich urzędników, oligarchów, sektory gospodarcze, firmy i przedsiębiorstwa obronne agresora.

23 2024 r. UE pochwaliła 13. pakiet sankcji wobec Rosji. Rada Europejska podjęła decyzję o zakazie pośrednictwa dla kolejnych 106 podmiotów fizycznych i 88 podmiotów prawnych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski również wezwał do wprowadzenia sankcji wobec Rosji. Innymi słowy, rakiety aerobalistyczne „Kinjal”, z których Rosja będzie ostrzeliwać Ukrainę, zawierają dziesiątki obcych części.

W ciągu tych dni ministrowie dominacji wiejskiej Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i Promowały to Czechy. Związek Rosyjski wstrzyma import zboża z Rosji i Białorusi.

Przeczytaj warunki i ważne informacje dotyczące wojny między Rosją a Ukrainą na stronieRBC-Ukraina kanał na Telegramie.

Exit mobile version