Site icon GEO Polityka

Wall Street Journal: w kwietniu 2022 roku Rosja zażądała od Ukrainy ugruntowania swojego neutralnego statusu i zrzeczenia się Krymu

Gazeta twierdzi, że zapoznała się z projektem porozumienia powstałym w wyniku negocjacji. Porozumienia nigdy nie podpisano.

Podczas negocjacji w Turcji

„Wall Street Journal” twierdzi, że uzyskał dostęp do projektu porozumienia między Ukrainą a Rosją, który został sporządzony w kwietniu 2022 r. i nie został podpisany. Zgodnie z nią Ukraina powinna zapewnić sobie „trwale neutralny status bez udziału w blokach wojskowych”, a kontrolę nad Krymem powierzono Rosji.

Pomimo negocjacji pomiędzy krajami nie osiągnięto porozumienia. Dziennikarze twierdzą, że projekt traktatu uwydatnia głębokie ustępstwa rozważane przez ukraińskich negocjatorów we wczesnych fazach wojny, pokazując wyzwania, przed którymi stoi Ukraina w obliczu rosyjskiej agresji.

Dokument ujawnia także chęć Rosji ograniczenia swobody Ukrainy zdolności militarne, włączając w to liczebność sił zbrojnych, czołgów i artylerii. Proponowane ograniczenia dla ukraińskiej armii i kontrola nad Krymem podkreślają strategiczne cele Rosji w regionie.

lb.ua

Exit mobile version