Site icon GEO Polityka

Na Ukrainie anulowano płatności dla części wysiedleńców, których dotkną zmiany od 1 marca

Część ukraińskich imigrantów utraci prawo do pomocy finansowej państwa.< /strong>

Na Ukrainie od 1 marca 2024 r. część osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP) utraci prawo do płatności od państwa. Tym samym pomoc pieniężna zostanie udzielona jedynie niektórym kategoriom osób wewnętrznie przesiedlonych.

Pod koniec stycznia 2024 r. Gabinet Ministrów Ukrainy przyjął odpowiednią uchwałę.

Radio Liberty pisze o tym.

Do lipca 2023 r. pomoc dla osób wewnętrznie przesiedlonych udzielana była bezterminowo i wypłacana nawet tym osobom, które wyjechały na stałe za granicę lub wróciły do ​​domów na terytoriach czasowo okupowanych.

Następnie rząd zaczął zmieniać zasady udzielania pomocy wysiedleńcom. Ustaliła, że ​​wsparcie finansowe otrzymają jedynie osoby, które spełnią określone kryteria majątkowe i złożą wniosek o pomoc po 1 sierpnia 2023 r. Oznacza to, że wysiedleńcy z „pierwszej fali” oraz ci, którzy wyjechali podczas inwazji na pełną skalę, ale do sierpnia 2023 r., nie otrzymają teraz środków na pokrycie kosztów utrzymania – z wyjątkiem najbardziej bezbronnych kategorii obywateli.

“Jesteśmy bezpośrednio związani z decyzjami naszych partnerów. Partnerzy żądają ciągłej weryfikacji płatności w celu ich ograniczenia lub optymalizacji. Chodzi o to, że według międzynarodowych standardów wystarczą dwa lata na adaptację”, wyjaśniła Irina Vereshchuk, wicepremier i minister ds. reintegracji w BOT.

Według Ministerstwa Polityki Społecznej pomoc z budżetu otrzymuje obecnie 2,6 mln osób przesiedlonych (na 5 mln osób, które ogółem posiadają ten status). Spośród nich prawie 1,3 miliona to osoby w wieku produkcyjnym. Jednak tylko około 40% z nich obecnie pracuje.

Od 1 marca 2024 r. zasiłki będą automatycznie przydzielane na sześć miesięcy najbardziej bezbronnym kategoriom przesiedleńców – osobom niezdolni do pracy:

Kwota wpłat pozostaje niezmieniona: 3 tysiące hrywien dla dzieci i osób niepełnosprawnych oraz 2 tysiące dla wszystkich pozostałych.

Który z przesiedleńców wewnętrznych , osoby ubiegające się o pomoc od sierpnia 2023 otrzymają następującą płatność:

Osoby w tej grupie zostaną poddane kontroli majątkowej i statusu społecznego: nie wszyscy otrzymają pomoc, a jedynie ci, którzy spełnią nowe kryteria. Muszą złożyć wniosek o przydział płatności do CNAP lub do ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające jeden z poniższych statusów:

W Ministerstwie Polityki Społecznej uwaga: wszyscy pełnosprawni członkowie rodziny, z wyjątkiem tych, którzy opiekują się dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi, muszą albo pracować, albo zarejestrować się w urzędzie pracy w ciągu miesiąca od dnia przyznania pomocy. Jeżeli tego nie zrobimy, pomoc dla całej rodziny zostanie wstrzymana.

Która z wysiedleńców pozostanie bez pomocy finansowej

Składając dokumenty dotyczące płatności, agencje rządowe sprawdzą stan majątkowy wysiedleńców. Pomoc nie zostanie udzielona rodzinom, w których w ciągu trzech miesięcy przed złożeniem wniosku przynajmniej ktoś dopuścił się określonych działań lub spełnił następujące kryteria:

Pomoc nie zostanie udzielona także osobom, które w momencie składania wniosku przebywały za granicą dłużej niż 30 dni w ciągu wierszu lub 60 dni łącznie w ciągu sześciu miesięcy, z wyjątkiem podróży służbowych, poprawy stanu zdrowia i leczenia. A także – skazani za współpracę lub umieszczeni na liście osób poszukiwanych.

Po 1 marca osoby, które wróciły do ​​swoich mieszkań, znajdujących się na czasowo okupowanym terytorium, nie otrzymają pomocy.

< p>Pamiętajcie, na Ukrainie dotacje będą udzielane w nowy sposób – co się zmieniło.

Przeczytaj także najważniejsze wiadomości dnia:< /p>

tsn.ua

Exit mobile version