Site icon GEO Polityka

Wartość depozytów osób fizycznych w bankach uczestniczących w Funduszu Gwarancyjnym na rok 2023 przekroczyła 1,2 bln

Według stanu na 1 stycznia 2024 r. łączna kwota depozytów osób fizycznych (w tym indywidualnych przedsiębiorców) w bankach uczestniczących w Funduszu Gwarancji Depozytowych wyniosła 1 234,8 mld UAH. W grudniu 2023 roku liczba ta wzrosła o 64,6 miliarda hrywien, podaje służba prasowa Funduszu.

►< /i> Przeczytaj kanał telegramowy “Ministerstwo Finansów”: główne wiadomości finansowe

Z łącznej kwoty depozytów osób fizycznych na początek stycznia 2024 r.:

Stosunek depozytów w hrywnach do depozytów walutowych w 2023 roku pozostał na niemal niezmienionym poziomie: odpowiednio 62,2% i 37,8% na początku roku wobec 64,5% i 35,5% na koniec.

p>Udział przedsiębiorców indywidualnych w strukturze deponentów na dzień 1 stycznia 2024 r. wyniósł 3,2%, a kwota ich depozytów wyniosła 149,9 mld UAH (12,1% ogólnej kwoty depozytów). Depozyty przedsiębiorców indywidualnych objęte są gwarancjami Funduszu od 1 stycznia 2017 r.

Na dzień 1 stycznia 2024 r. w rejestrze uczestników Funduszu Gwarancyjnego znajdowały się 63 banki.

< p>W ciągu dwóch lat życia Ukrainy w warunkach wojny na pełną skalę odnotowaliśmy stabilny wzrost ilości depozytów obywateli w ukraińskich bankach. W 2022 roku na ten trend wpłynęła w szczególności rewaluacja równowartości depozytów walutowych w hrywnach w związku ze wzrostem kursu walutowego, co spowodowało wzrost kwoty depozytów do 1 051,5 mld UAH.

Realny wzrost depozytów w uczestniczących bankach Fundusz na rok 2022 wyniósł 150,7 mld UAH, natomiast łączny wzrost kwoty depozytów w systemie gwarantowania na rok 2022 wyniósł 375,9 mld UAH, tj. 55,6% (uwzględniając nowego uczestnika Funduszu).

Z kolei w 2023 roku zanotowaliśmy wzrost stanu środków na rachunkach osób fizycznych i przedsiębiorców indywidualnych o 183,3 mld UAH (o 142,3 mld UAH w walucie obcej i 41,0 mld UAH w walucie obcej), z czego jedynie 15,6 mld UAH wyjaśniono poprzez wzrost kursu walutowego.

W rezultacie w ciągu ostatniego roku depozyty gospodarstw domowych wzrosły faktycznie o 167,7 mld UAH, czyli o 17,0 mld UAH. więcej niż w 2022 r. W rezultacie kwota depozytów osób fizycznych w bankach uczestniczących w Funduszu na rok 2023 przekroczyła 1,2 biliona hrywien, co świadczy o wysokim poziomie zaufania Ukraińców do banków” – powiedziała zastępca dyrektora zarządzającego Funduszu Olga Belay.

Pamiętajcie< /h3>

Od 13 kwietnia 2022 roku na czas trwania stanu wojennego na Ukrainie oraz przez trzy miesiące po jego odwołaniu lub zakończeniu, depozyty osób fizycznych (w tym indywidualnych przedsiębiorców) w uczestniczących bankach Fundusze objęte są gwarancjami 100%.

Po upływie trzymiesięcznego okresu od dnia zniesienia lub zakończenia stanu wojennego maksymalna wysokość gwarantowanego odszkodowania dla deponentów ukraińskich banków wyniesie 600 UAH tys.

minfin.com.ua

Exit mobile version