Site icon GEO Polityka

UBS zwiększył roczny zysk o 280% i wznowił skup akcji

Grupa UBS przedstawiła raporty finansowe za IV kwartał i cały rok 2023. Bazując na wynikach ostatnich trzech miesięcy ubiegłego roku, grupa bankowa odnotowała stratę netto w wysokości 279 mln dolarów wobec 1,65 mld dolarów zysku netto na koniec 2022 roku. Ale to był ostatni kwartał, zanim UBS pod naciskiem władz szwajcarskich musiał wykupić upadający Credit Suisse.

► Subskrybuj kanał Telegram Ministerstwa Finansów: główne aktualności finansowe

Wskaźniki finansowe Banku

Wskaźnik zysku za IV kwartał 2023 roku okazał się nieznacznie gorszy od oczekiwań analityków. Kluczowy dział zarządzania majątkiem banku osiągnął zysk przed opodatkowaniem w wysokości 381 mln dolarów, znacznie gorszy od prognoz na poziomie 1,07 mld dolarów.

Grupa UBS zakończyła cały rok 2023 zyskiem netto na poziomie 29 miliardów dolarów, czyli o 280% więcej niż w 2022 roku. I to pomimo prawie półtorakrotnego wzrostu kosztów operacyjnych w porównaniu z 2022 rokiem.

Przeczytaj: Szwajcarski bank UBS poniósł kwartalną stratę z powodu kosztów pierwszy raz od sześciu lat o integracji Credit Suisse

Prawie czterokrotny wzrost rocznego zysku netto związany jest z przejęciem Credit Suisse, który został nabyty z ogromnym dyskontem w stosunku do jego wartości rynkowej. Ujemna wartość firmy wyniosła 28,9 miliarda dolarów.

W końcu zarząd Grupy UBS ogłosił wznowienie programu skupu akcji. W drugiej połowie 2024 roku grupa bankowa zamierza kupić na rynku akcje o wartości do 1 miliarda dolarów. Program skupu akcji został zamrożony od czasu ogłoszenia przejęcia Credit Suisse.

Pamiętaj< /h3>

BS i Credit Suisse ogłosiły fuzję 19 marca 2023 r. W trakcie operacji wartość Credit Suisse wyceniono na 3,2 miliarda dolarów, co stanowi połowę kapitalizacji rynkowej banku przed wiadomością o przejęciu. 12 czerwca UBS ogłosił sfinalizowanie zakupu Credit Suisse.

minfin.com.ua

Exit mobile version