Site icon GEO Polityka

Liberalizacja waluty: NBU planuje umożliwić repatriację odsetek od „starych” długów

Narodowy Bank Ukrainy za priorytet uznaje przejście do drugiego etapu liberalizacji waluty, który przewiduje zgodę na repatriację odsetek od „starych” zobowiązań dłużnych. Jest to określone w komunikacie NBU.

Przeczytaj strona „Ministerstwo Finansów” na Facebooku: główne aktualności finansowe

5 lutego NBU spotkała się z przedstawicielami stowarzyszeń biznesowych m.in. American Chamber Handlu i Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu, a także duży biznes.

Liberalizacja waluty

Podczas spotkania poruszono w szczególności kwestię regulacji waluty, która jest sprawą najbardziej niepokojącą, a mianowicie łagodzeniem ograniczeń walutowych.

„NBU jest zdeterminowany kontynuować liberalizację walutową, pomimo wszystkich wyzwań, jakie stwarza wojna. Gdy tylko pojawią się odpowiednie przesłanki, będziemy nadal podążać w tym kierunku. Poczyniliśmy już znaczne postępy we wdrażaniu pierwszego etapu łagodzenia ograniczeń walutowych. Naszym priorytetem jest jego dokończenie i przejście do realizacji drugiego etapu” – powiedział szef NBU Andrij Pyszny.

Ze swojej strony wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Jurij Heletij przypomniał, że drugi etap łagodzenia obostrzeń będzie przewidują dalszą liberalizację finansowania handlu, możliwości zarządzania ryzykiem walutowym banków, a także zezwolenie na repatriację odsetek od „starych” zobowiązań dłużnych.

Przedstawiciele NBU podkreślali także, że dynamika postępu w liberalizacji waluty będzie w dużej mierze zależała od odpowiedzialności biznesu, m.in. za zwrot zysków walutowych.

„Już po podjęciu działań w 2023 r. widać postęp, w szczególności wzrosła sprzedaż walut obcych z sektora rolnego. Jednakże nierównowaga popytu i podaży waluty mogłaby być znacznie mniejsza, gdyby biznes regularnie przynosił do kraju wszystkie dochody w walutach obcych” – zauważył NBU.

Pomoc międzynarodowa

Narodowy Bank oczekuje, że w nadchodzących miesiącach pomoc międzynarodowa powróci do normalnego rytmu.

W szczególności regulator oczekuje wkrótce decyzji USA w sprawie finansowania. Zaznacza się, że uzyskanie przez Ukrainę wymaganej kwoty zachodniej pomocy ma kluczowe znaczenie dla realizacji podstawowego scenariusza makroprognozy NBU. Jednocześnie konieczne jest zwiększenie zasobów wewnętrznych.

„Jesteśmy partnerami biznesowymi i tak naprawdę mamy wspólny cel – pomóc krajowi przybliżyć zwycięstwo. Mam nadzieję, że nasza współpraca wzmocni potencjał Ukrainy” – powiedział szef NBU.

minfin.com.ua

Exit mobile version