Site icon GEO Polityka

NBU przewiduje spowolnienie wzrostu gospodarczego na Ukrainie

Narodowy Bank prognozuje wolniejszy wzrost ukraińskiej gospodarki w 2024 roku niż w roku ubiegłym i oczekuje, że realny wzrost PKB wyniesie 3,6%. Tak wynika z Raportu o inflacji NBU za styczeń 2024 r.

Przeczytaj kanał telegramu “Ministerstwo Finansów”: najważniejsze wiadomości finansowe

Zaznacza się, że dzięki wyższym niż oczekiwano zbiorom późnych plonów, a także większej zdolności adaptacyjnej ludności i biznesu do warunków kryzysowych, Narodowy Bank poprawił swój szacunek wzrostu realnego PKB w 2023 roku z 4,9% do 5,7%.< /p>

Jednocześnie w 2024 r. realny PKB będzie nadal rósł, ale w wolniejszym tempie (3,6%).

„Ożywienie będzie wspierane przez akomodacyjną politykę fiskalną, dalsze ożywienie popytu krajowego, a także rozwój potencjału logistycznego. Jednocześnie utrzymujące się wysokie zagrożenia bezpieczeństwa oraz skala strat i zniszczeń będą ograniczać wzrost gospodarczy. Prawdopodobne ograniczenie zbiorów po ubiegłorocznych rekordach plonów również będzie miało efekt ograniczający” – wyjaśnia NBU.

Organ spodziewa się wzrostu realnego PKB o 5,8% w 2025 r. i 4,5% w 2026 r. Ograniczenie zagrożeń bezpieczeństwa doprowadzi do ogólnej poprawy oczekiwań, optymalizacji logistyki i usprawnienia procesów produkcyjnych. Ponadto utrzyma się ekspansywny charakter polityki fiskalnej, co będzie możliwe dzięki wciąż dużym wolumenom międzynarodowej pomocy finansowej.

If w 2024 r. znaczny deficyt budżetowy (prawie 21% PKB bez dotacji) będzie wynikał z wysokich wydatków na obronność, to w kolejnych latach – znaczne potrzeby w zakresie odbudowy infrastruktury, mocy produkcyjnych i wsparcia społecznego.

Jednocześnie rozbudowa własnej bazy zasobowej i zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa zapewnią redukcję deficytu budżetowego odpowiednio do 13,5% i 7,5% PKB w latach 2025-2026.

W okresie powojennym Oczekuje się, że w tym okresie znacząco wzrośnie wkład sektora prywatnego w ożywienie gospodarcze.

< p>Dzięki reformom integracji europejskiej wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna kraju, co będzie stymulować inwestycje zagraniczne. Jednocześnie rosnące zatrudnienie i płace, a także powrót migrantów będą napędzać popyt konsumencki.

minfin.com.ua

Exit mobile version