Site icon GEO Polityka

W styczniu rząd ze sprzedaży obligacji skarbowych pozyskał prawie 33 miliardy, a w stanie wojennym – 851 miliardów

Według Depozytu NBU w styczniu 2024 r. rząd Ukrainy pozyskał z emisji obligacji rządowych na aukcjach prawie 33 mld UAH, co stanowi równowartość: 13 361,3 mln UAH, 254,7 mln dolarów i 235,5 mln EUR. W tym okresie na spłatę krajowych dłużnych rządowych papierów wartościowych przeznaczono 80 mln dolarów i 251,5 mln euro. Poinformowało o tym służby prasowe regulatora.

< i> ► Przeczytaj strona “Ministerstwo Finansów” na Facebooku: główne aktualności finansowe

W styczniu zadłużenie Ministerstwa Finansów na krajowym rynku długu przekroczyło spłatę spłat o 19 321,7 mln UAH w równowartości dla krajowych obligacji pożyczkowych rządu.

Refinansowanie inwestycji w obligacje rządowe (stosunek wartości nominalnej papierów wartościowych sprzedanych na przetargach i umorzonych zgodnie z warunkami ich emisji) na styczeń wynosi 203% według wartości nominalnej we wszystkich walutach, według aktualnego oficjalnego kursu.

W sumie od początku wojny na pełną skalę do 31 stycznia 2024 r. rząd zebrał na aukcjach pierwotnych prawie 851 miliardów hrywien, co stanowi równowartość:

Na spłatę obligacji rządowych przeznaczono 429 371,9 mln UAH, 6 215,7 mln dolarów i 1 502,2 mln EUR.

„Dzięki wspólnym wysiłkom rządu udało się uruchomić krajowy rynek długu i Narodowy Bank Ukrainy” – głosi komunikat regulatora.

W szczególności NBU zapewnił bankom możliwość pokrycia do 50% całkowitego wolumenu rezerw obowiązkowych referencyjnymi obligacjami rządowymi z listy określonej przez NBU i stopniowo rozszerzał odpowiednią listę.

Ponadto , NBU zezwolił nierezydentom na transfer środków otrzymanych za granicę z tytułu zapłaty odsetek od OVDP po 1 kwietnia 2023 r., pod warunkiem zachowania minimalnego nieprzerwanego okresu posiadania OVDP do momentu otrzymania odsetek.

Stawki na temat OVDP

W styczniu 2024 r. maksymalna rentowność obligacji rządowych wystawianych na aukcjach wyniosła 18,60% rocznie w hrywnach, 4,66% rocznie w dolarach amerykańskich i 3,25% rocznie w euro.

Szczegółowe statystyki

Poniżej znajdują się szczegółowe statystyki Depozytu NBU według stanu na dzień 1 lutego 2024 r., wyłącznie w odniesieniu do wojskowych obligacji rządowych, które zostały wystawione na aukcjach.

Największy wolumen tych papierów jest nadal skoncentrowany w bankach – głównych dealerach. Drugim co do wielkości portfelem jest portfel obligacji wojskowych będących w posiadaniu obywateli i przedsiębiorstw Ukrainy. Według stanu na 1 lutego 2024 r. wyniosło ono:

Łączny portfel obligacji wojskowych będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych na dzień 1 lutego 2024 r. wyniósł ekwiwalent 92,1 mld UAH w porównaniu do ekwiwalentu 37,6 mld UAH na dzień 1 lutego 2023 r. – wzrost o prawie 2,5 razy.

Wolumen obligacji wojskowych z tytułu pożyczek wewnętrznych rządów będących w posiadaniu nierezydentów na dzień 1 lutego 2024 r. wyniósł 15 471,2 mln UAH, 24,2 mln USD i 0,1 mln EUR i wzrósł w ciągu roku (w porównaniu do 1 lutego 2023 r.) niemal się podwoiła. Ministerstwo Finansów nie spłaciło wojskowych obligacji skarbowych w styczniu 2024 r.

minfin.com.ua

Exit mobile version