Site icon GEO Polityka

Jedna trzecia posłów nabyła w czasie wojny nowe samochody i nieruchomości: szczegóły

Twitter LinkedIn VK

Epravda przekazała tę informację, podaje URA-Inform.

W szczególności w pierwszym roku wojny przedstawiciele ludu zadeklarowali 134 nowe pojazdy, oprócz 304 istniejących. Kolejnych 109 posłów zakupiło co najmniej jeden nowy samochód, a 25 posłów nie posiada samochodu lub nie złożyło deklaracji. Wśród najbardziej ulubionych marek posłów — Mercedes (19 samochodów) i Lexus (11 samochodów).

Jeśli chodzi o nieruchomości, poza prawie 1000 nabytymi przed wojną posłowie nabyli 260 nowych nieruchomości (mieszkania, domy i działki). Co trzeci poseł kupił nową nieruchomość. W przeliczeniu na członka frakcji największy udział nowych aktywów — samochody i nieruchomości — od posłów ludowych z grupy „Trust”. oraz partia „Sługa Narodu”.

Coraz deputowani ludowi zaczęli otrzymywać majątek do użytku. Należy zauważyć, że do lutego 2022 r. 58% posłów ludowych posiadało samochody, natomiast po rozpoczęciu wojny – zaledwie 45% (przed otrzymaniem odznaki Posła Ludowego w 2019 r. odsetek ten sięgał 77%). Spośród prawie tysiąca nieruchomości 59% było własnością przed lutym 2022 r., a obecnie ̵ tylko 45% (przed wyborami posłów odsetek ten wynosił 72%).

‚Zmiana sposobu posiadania nieruchomości może nastąpić tłumaczy się czynnikiem wielkiej wojny: wielu Ukraińców nie podejmuje ryzyka inwestowania pieniędzy w „cegły”. Wydaje się to dziwne, jeśli chodzi o samochody. Najprawdopodobniej przedstawiciele ludu nie chcą publicznie demonstrować faktu zakupu samochodu w czasie wojny”, „ uwaga dziennikarze „EP”.

Przypominamy, że już wcześniej informowano, że Załużny ma nowy plan wojenny: Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy powiedział, że bojownicy muszą go wykorzystać w walce.

Źródło informacji

Exit mobile version