Site icon GEO Polityka

Ilu Brytyjczyków zgodziłoby się służyć w przypadku wojny światowej: dane z ankiet

Twitter LinkedIn VK

Ta informacja została przekazana przez YouGov, raporty URA-Inform.  

Nowe badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazało, że prawie 40% Brytyjczyków w wieku od 18 do 40 lat odmówiłoby służby wojskowej w przypadku wojny światowej. W przypadku groźby inwazji na kraj liczba ta wyniosłaby 30%.

W przypadku wojny światowej jedynie 7% młodych Brytyjczyków dobrowolnie zgodziłoby się na powołanie do wojska, i kolejne 21% ─ zrobiłby to, gdyby został wezwany. Gdybyśmy mówili o groźbie bezpośredniej inwazji na Wielką Brytanię, 11% dobrowolnie zgodziłoby się służyć, kolejne 23% – gdyby zostali wezwani.

W obu przypadkach około jedna trzecia ankietowanych była niezdecydowana lub uważała, że ​​nie nadają się do służby ze względu na wiek lub niepełnosprawność.

Zdecydowana większość ankietowanych Ankietowani Brytyjczycy (72%) uważają, że pobór do wojska powinien dotyczyć kobiet, podczas gdy niewielka większość (40% w porównaniu z 32%) popiera takie same warunki służby dla obu płci.

Przypominamy, że wcześniej informowano, że Na Ukrainie zostaną wprowadzone zaświadczenia o odbyciu służby wojskowej: Arakhamia wyjaśniła, po co to jest?

Źródło informacji

Exit mobile version