Site icon GEO Polityka

Emerytury za granicą: Ukraińcom wyjaśniono, jak nie stracić prawa do świadczeń

Twitter LinkedIn VK

PFU przekazało tę informację, podaje URA-Inform.  

Fundusz Emerytalny poinformował, że jeśli płatności nie zostaną otrzymane przez 6 miesięcy z rzędu, napływ środków zostanie wstrzymany.

< p>„Aby przywrócić wypłatę emerytury, należy osobiście skontaktować się z wybranym centrum obsługi Funduszu Emerytalnego Ukrainy z wnioskiem i przedstawić dokument tożsamości”, „”, brzmi komunikat.

Ponadto Ukraińcy, którzy czasowo przebywają za granicą i otrzymali tam tymczasową ochronę lub status uchodźcy, mają możliwość przesłania wniosku o przedłużenie wypłacania emerytury wraz z niezbędnymi dokumentami do pocztą do terytorialnego organu PFU.

Do wniosku należy dołączyć kopie paszportu, dokumenty potwierdzające otrzymanie ochrony czasowej lub statusu uchodźcy oraz zarejestrowanie miesiąca pobytu czasowego. Należy przedstawić oryginał dokumentu stwierdzającego, że dana osoba żyje.

Kopie tych dokumentów muszą być poświadczone przez misję dyplomatyczną lub urząd konsularny Ukrainy lub poświadczone notarialnie.

&Przywróconą emeryturę możesz otrzymać na konto otwarte w autoryzowanym banku ukraińskim lub w Polsce międzynarodowym przelewem pocztowym. Aby otrzymać przekaz pocztowy, należy go wysłać do JSC „Ukrposhta” wniosek w formie papierowej lub elektronicznej', “ poinformował PFU.

Ponadto, jeśli z krajem czasowego zamieszkania została zawarta umowa emerytalna lub ubezpieczeniowa, wówczas istnieje możliwość przekazania wpłat do tego kraju kontaktując się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Instytucja Polska (ZUS).

Przypominamy, że już wcześniej informowano, że Zełenski zapowiedział utworzenie Ogólnoukraińskiej Platformy Gospodarczej: jaki jest jej cel.

Źródło informacji

Exit mobile version