Site icon GEO Polityka

Rząd w dalszym ciągu zapewniał pomoc w pokryciu kosztów utrzymania osób wewnętrznie przesiedlonych

Dzisiaj, 26 stycznia, rząd przyjął uchwałę o przedłużeniu płatności za zakwaterowanie dla osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP). Wypłata pomocy wszystkim przesiedleńcom, którzy otrzymali ją przed 1 lutego, zostanie automatycznie przedłużona do 1 marca (bez dodatkowego odwołania). Poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Polityki Społecznej.

Przeczytaj stronę “Ministerstwo Finansów” na Facebooku: główne aktualności finansowe

Dodatkowo od 1 marca 2024 r. płatności dla osób wewnętrznie przesiedlonych zostaną przedłużone dla większości dotychczasowych odbiorców płatności – ci wewnętrzni przesiedleńcy, którzy należą do najbardziej bezbronnych kategorii obywateli.

Tym samym od 1 marca wypłaty zostaną automatycznie przedłużone na kolejne 6 miesięcy dla kategorii osób wewnętrznie przesiedlonych, które nie mają możliwości podjęcia pracy, a mianowicie:

Ponadto znaczna liczba osób wewnętrznie przesiedlonych będzie mogła otrzymać także przedłużenie wypłat o kolejne 6 miesięcy po złożeniu nowego wniosku o wypłatę świadczeń.

Ważne

Rodziny mogą ubiegać się o przeniesienie pomocy dla osób wewnętrznie przesiedlonych od 1 marca, począwszy od 1 lutego 2024 r. Dla osób, które spełnią kryteria uchwały i złożą nowy wniosek w okresie luty – marzec 2024 r., pomoc zostanie przydzielona i wypłacona już od 1 marca.

Warunek przedłużenia płatności

Warunek o przedłużenie świadczeń o dodatkowe 6 miesięcy – fakt, że dochody w takich rodzinach nie przekraczają 9444 UAH na osobę (co odpowiada czterem minimum egzystencji dla osób, które utraciły zdolność do pracy, czyli, powiedzmy, 37 776 UAH na osobę rodzina 4-osobowa).< /p>

Tym samym przez kolejne 6 miesięcy te rodziny, które posiadają dzieci do 14 roku życia, które nie mają możliwości uczęszczania do placówek oświatowo-wychowawczych lub edukacja odbywa się w formie hybrydowej (offline i online), będą mogły otrzymać płatności dla osób wewnętrznie przesiedlonych, w związku z czym rodzice nie mają możliwości pracy.< /p>

W szczególności rodziny przesiedleńców wewnętrznych z dziećmi poniżej 14 roku życia mieszkające w strefie aktywnych lub możliwych działań wojennych będą miały prawo do rozszerzenia pomocy. A także rodziny z dziećmi do 14 roku życia, które mieszkają w stosunkowo bezpiecznych rejonach Ukrainy, ale w tych osiedlach nie ma możliwości posłania dziecka do przedszkoli, a nauka odbywa się w formie online.

Pomocą objęte zostaną także rodziny, w których jeden z członków rodziny opiekuje się osobą z I grupą niepełnosprawności, dzieckiem niepełnosprawnym do 18. roku życia lub dzieckiem ciężko chorym (szczegółowy wykaz przypadków zostanie podany zostanie dodatkowo opublikowana).

Ponadto pomocą objęte zostaną małoletnie dzieci przyjeżdżające bez opieki rodziców i kobiety w ciąży (od 30. tygodnia ciąży).

Zachęty do zatrudnienia

„Przyjęte zmiany powinny pomóc w stymulacji zatrudnienia osób wewnętrznie przesiedlonych w wieku produkcyjnym” – czytamy w komunikacie.

Liczba odbiorców pomocy dla osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie według stanu na 1 grudnia 2023 r. wynosi 2,6 mln osób, w tym osoby w wieku produkcyjnym – prawie 1,3 mln osób. Jednak obecnie pracuje jedynie około 40% pełnosprawnych osób wewnętrznie przesiedlonych, a ponad połowa nie jest zatrudniona.

W związku z powyższym pomoc kontynuowana będzie dla rodzin, w których osoby pełnosprawne znalazły zatrudnienie, zarejestrowały się jako indywidualny przedsiębiorca i rozpoczęły odpowiednią działalność/lub otrzymały pomoc w uzyskaniu samodzielności ekonomicznej/mikrodotację na założenie lub rozwój własnej działalności gospodarczej/lub otrzymały dofinansowanie kupon na edukację itp. e. W obiekcie przebywają dzieci do lat 14.

Ponadto z kontynuacji wypłaty zasiłku dla osób wewnętrznie przesiedlonych będą mogły korzystać rodziny, w których niepracująca, sprawna fizycznie osoba w dniu złożenia wniosku była zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy, ale jeszcze nie zatrudniona, oraz w rodzinie znajdują się dzieci, które uczą się w szkołach/uczelniach.

Jednocześnie, jeżeli po przeniesieniu świadczenia na dodatkowe 6 miesięcy, pełnosprawny, niepracujący członek rodziny, który nie sprawuje opieki nad dziećmi lub osoba niepełnosprawna nie przyczynia się do jego zatrudnienia (np. zostaje wyrejestrowana w Urzędzie Pracy), – wstrzymana zostanie wypłata świadczeń.

Mechanizm płatności będzie zatem powiązany z zachęcaniem osób wewnętrznie przesiedlonych do w wieku produkcyjnym znaleźć zatrudnienie i pozyskać własne źródła utrzymania rodziny, a tym samym pomóc rodzinie stanąć na nogi po wysiedleniu i zintegrować się z nowymi społecznościami.

Ponadto, zgodnie z przyjętą uchwałą rządową odtąd o pomoc będą mogli ubiegać się także wewnętrzni przesiedleńcy, którzy otrzymali pomoc i odmówili jej przyznania lub zostali wyrejestrowani jako przesiedleńcy wewnętrzni w związku z tym, że osoby te wróciły do ​​opuszczonego miejsca zamieszkania, ale zostały zmuszone do jego ponownego opuszczenia do ponownego zamieszkania.

minfin.com.ua

Exit mobile version