Site icon GEO Polityka

Gospodarka Ukrainy powróciła do wzrostu, ożywienie będzie kontynuowane – NBU

Gospodarka ożywiła się przez cały ubiegły rok dzięki wysokiej zdolności przystosowania się przedsiębiorstw i ludności do warunków wojennych oraz miękkiej polityce fiskalnej wspieranej przez finansowanie międzynarodowe na dużą skalę. O tym oświadczył szef NBU Andrij Pyszny podczas odprawy na temat polityki pieniężnej.

Przeczytaj stronę „Ministerstwo Finansów” na Facebooku: główne aktualności finansowe

Według Pysznego, w IV kwartale realny wzrost PKB przekroczył oczekiwania, przede wszystkim za sprawą wyższych plonów późnych zbóż i rozwoju alternatywnego eksportu trasy. Stało się to podstawą do poprawy szacunku wzrostu realnego PKB ogółem w 2023 r. – do 5,7%.

Pomimo wojny wzrost gospodarczy będzie kontynuowany. W 2024 roku realny PKB wzrośnie o 3,6%, przede wszystkim za sprawą utrzymujących się wysokich wydatków budżetowych przy oczekiwanych wolumenach pomocy międzynarodowej na wystarczającym poziomie.

Tempo wzrostu gospodarczego będzie jednak niższe niż w roku ubiegłym , ze względu na spodziewany spadek zbiorów i wzrost nierównowagi na rynku pracy w warunkach wojennych.

„W latach 2025-2026 wzrost gospodarczy przyspieszy do 4-6% rocznie ze względu na zmniejszenie bezpieczeństwa ryzyka, czyli Głównym założeniem prognozy NBU jest poprawa nastrojów konsumenckich i inwestycyjnych, wprowadzenie reform w zakresie integracji europejskiej” – powiedział szef Narodowego Banku Polskiego.

Oczekuje się, że na stanowisku -okres wojny, miękka polityka fiskalna będzie nadal wspierać gospodarkę, a jednocześnie znaczny deficyt budżetowy zmniejszy się dzięki wzmocnieniu wewnętrznej bazy zasobowej.

Przypomnijmy

Ministerstwo Finansów napisało, że Ministerstwo Polityki Gospodarczej i Handlu prognozuje wzrost PKB Ukrainy w 2024 r. do 4,6%, pod warunkiem wzrostu inwestycji o 29,6% w porównaniu do 2023 r., co będzie stanowić największy dodatni wkład do PKB wzrost.

minfin.com.ua

Exit mobile version