Site icon GEO Polityka

NBU będzie monitorować aktywną działalność dłużników kredytowych

Narodowy Bank zatwierdził nowe zasady raportowania uczestników rynku finansowego o aktywnej działalności dłużników kredytowych. Organ regulacyjny zobowiązał banki i instytucje finansowe do zgłaszania takich działań, jeżeli łączne zadłużenie kredytowe wynosi 50 tys. UAH lub więcej. Pisze o tym służba prasowa NBU.

► Zapisz się na kanał telegramowy „Ministerstwo Finansów”: główne wiadomości finansowe

Zgodnie z zatwierdzonymi zasadami, raportowanie do Narodowego Banku Polskiego dotyczące aktywnej działalności powinny składać:

Mówimy o raportowaniu aktywnej działalności dłużnika, jeżeli łączna kwota zobowiązań (całkowita kwota zadłużenia) jest równa lub przekracza 50 000 UAH (lub równowartość tej kwoty w waluta). Zgłoszenie takie należy złożyć przed całkowitym wygaśnięciem zobowiązań dłużnika.

minfin.com.ua

Exit mobile version