Site icon GEO Polityka

Prądu nie brakuje, nie są planowane żadne przerwy, Ministerstwo Energii

Ministerstwo Energii planuje import energii elektrycznej.

Od 21 stycznia nie ma braków energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i nie jest przewidziany. Planowany jest także import energii elektrycznej, gdyż jej produkcja jest wystarczająca na pokrycie potrzeb odbiorców.

O tym informuje Ministerstwo Energii.

W rezerwie znajdują się cztery bloki elektrociepłownicze i 1 budynek elektrociepłowni, które można wykorzystać w razie potrzeby. System jest zrównoważony. Nie obowiązują harmonogramy wyłączeń.

Ministerstwo Energii przypomina także, że zmniejszenie obciążenia systemu energetycznego jest bardzo ważne, szczególnie w godzinach szczytowego poboru energii (w weekendy w godzinach 10:00 – 12:00 oraz od 18:00 od 00:00 do 20:00).

„Apelujemy o odpowiedzialne korzystanie z energii elektrycznej” – głosi komunikat. Na bieżący dzień import energii elektrycznej prognozowany jest na poziomie 5800 MWh, eksport nie jest planowany.

lb.ua

Exit mobile version